Szkoły wyższe

Wyniki jesiennej sesji LDEK

Opublikowano: 2020-09-16

forum akademickie

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi ogłosiło wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2020 r. Wśród tych, którzy zdawali go po raz pierwszy najlepiej poszło absolwentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Do egzaminu przystąpiły 1423 osoby, uzyskując średnio 131,1 punktu. Czterogodzinny egzamin miał charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź prawidłowa). Maksymalny wynik wyniósł 177 (Gdański Uniwersytet Medyczny), a minimalny 49 punktów (uczelnie zagraniczne). Dwustu trzydziestu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%, co w praktyce oznacza, że będą musieli ponownie przystąpić do sprawdzianu swojej wiedzy, jeśli nadal wiążą swoją przyszłość z wyuczonym zawodem. Dwie osoby zostały zdyskwalifikowane. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 – 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Spośród 888 debiutantów, przystępujących do egzaminu pierwszy raz (zdało 786), najlepiej spisali się absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uzyskali średnią 140,53 pkt. i wyprzedzili kolegów z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (140,02 pkt.) i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (139,80 pkt.).

Te same uczelnie, tylko w innej kolejności, znalazły się na podium w najliczniejszej grupie zdających: lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach. Zdało 1015 na 1136 przystępujących do testu. Najlepszy wynik osiągnęli absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (140, 72 pkt.) przed Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (140,11 pkt.) i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku (139,05 pkt.).

W gronie lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu, Warszawski Uniwersytet Medyczny (133,14 pkt.) wyprzedził Gdański Uniwersytet Medyczny (133,0 pkt.) i Śląski Uniwersytet Medyczny (128,17 pkt.). Powiodło się 168 spośród 285 zdających.

We wszystkich trzech kategoriach najgorzej poszło absolwentom anglojęzycznym. Szczegółowe wyniki: https://www.cem.edu.pl/aktualnosci/ldep/ldep_stat.php.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie