Konkursy

Wyniki konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA

Opublikowano: 2019-05-17

forum akademickie

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych naukowcy otrzymają łącznie ponad 527,6 mln zł.

W sumie do trzech konkursów: OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14 złożono 3826 wniosków na kwotę ponad 2,4 mld zł, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 777 projektów. Łączna wartość finansowania wyniosła 527 620 451 zł, a średni współczynnik sukcesu przekracza 20,5%.

OPUS to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców niezależnie od etapu ich kariery naukowej. W konkursie nie ma limitu finansowania dla jednego projektu. Podobnie jak w poprzednich edycjach OPUS cieszył się największym zainteresowaniem – w ramach szesnastej edycji do NCN wpłynęło aż 1880 wniosków, z czego do finansowania zostało zakwalifikowanych 361 projektów.

W konkursie PRELUDIUM 16 o środki na badania mogły ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Warunkiem udziału w konkursie było ograniczenie liczby członków zespołu badawczego zaangażowanego w realizację projektu do trzech osób, przy czym osoba ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym mogła wystąpić we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego. Kwota finansowania jednego projektu to 70, 140 lub 210 tys. zł w zależności od zaplanowanego czasu realizacji. W szesnastej edycji konkursu PRELUDIUM do NCN nadesłano 1088 wniosków, spośród których 256 otrzymało finansowanie o łącznej wysokości niemal 40 mln zł.

SONATA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie złożono 858 wniosków, z czego do finansowania wybrano 160.

W konkursach OPUS, PRELUDIUM oraz SONATA finansowane są projekty zaplanowane do realizacji ciągu roku, dwóch lub trzech lat, a w ramach uzyskanych środków możliwe jest zaplanowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Najwięcej, bo aż 1472 wnioski, nadesłano w grupie nauk ścisłych i technicznych. Wsparcie finansowe o łącznej wysokości ponad 221 mln zł przyznano 320 projektom. W grupie nauk o życiu zgłoszonych zostało 1235 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano 241 o wartości prawie 225 mln zł. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce do NCN złożono 1119 wniosków, z czego finansowanie w wysokości prawie 82 mln zł otrzymało 216 projektów.

Źródło: NCN

Listy rankingowe OPUS, PRELUDIUM, SONATA


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie