Konkursy

Wyniki konkursu MINIATURA

Opublikowano: 2020-09-16

forum akademickie

Ponad 1,9 mln zł na realizację badań wstępnych, pilotażowych, kwerend, staży, konsultacji naukowych i wyjazdów konsultacyjnych otrzymają pierwsi laureaci czwartej edycji konkursu MINIATURA. Narodowe Centrum Nauki zakwalifikowało do finansowania wnioski 52 naukowców.

W premierowym rozdaniu najwięcej środków otrzymają badacze reprezentujący nauki o życiu. Do 21 naukowców trafi blisko 970 tys. zł. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce pieniądze w łącznej kwocie 361,2 tys. zł przyznano autorom 17 projektów. Z kolei w naukach ścisłych i technicznych zrealizowanych zostanie 14 projektów o wartości 570,4 tys. zł.

Wyłoniono w sumie 52 laureatów reprezentujących 38 podmiotów. Najwięcej beneficjentów – po 3 – wywodzi się z: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

MINIATURA 4 jest konkursem skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i są zatrudnione przez jednostkę naukową występującą jako wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. Czas realizacji działań naukowych nie może przekroczyć 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 do 50 tys. zł.

Czwarta edycja konkursu MINIATURA jest realizowana w trybie ciągłym od 1 czerwca do 30 września br. Proces oceny jest uproszczony i skrócony do czterech miesięcy. Budżet konkursu wynosi 15 mln zł.

MK

Lista rankingowa konkursu MINIATURA 4


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie