Konkursy

Wyniki konkursu na prace dotyczące migracji

Opublikowano: 2019-01-17

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory im. Joanny Matejko.

Celem konkursu jest wsparcie badaczy zajmujących się tematyką migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory, będących na wstępnym etapie kariery naukowej, oraz promocja wyników ich prac. W kategorii najlepsza rozprawa doktorska nagrodę oraz 5 tys. zł Kapituła przyznała dr Joannie Kulpińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę „Wzory zamorskich migracji wiejskich. Ciągłość i zmiana zachowań migracyjnych na przestrzeni stulecia (pocz. XX wieku – pocz. XXI wieku), na przykładzie podkarpackiej Babicy”. Z kolei wśród prac magisterskich za najlepszą uznano „Język – Religia – Tożsamość. Społeczność polonijna w Paragwaju” autorstwa Gabrieli Gałeckiej z Uniwersytetu Gdańskiego (otrzymała 2 tys. zł).

Dodatkowo Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnień autorkom rozpraw doktorskich: dr Justynie Sarnowskiej (Uniwersytet SWPS) „Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy”) oraz dr Zofii Trębacz (Uniwersytet Łódzki) „Nie tylko Palestyna. Polskie plany emigracyjne wobec Żydów, 1935–1939”, a także Marcie Kluszczyńskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę magisterską „Integracja „ucznia cudzoziemskiego. Teorie i praktyki kadry pedagogicznej na przykładzie szkół podstawowych Poznania i Grenady”.

Fundatorką nagród w konkursie jest Agnieszka Matejko, córka dr Joanny Matejko, polskiej historyczki i działaczki polonijnej, badającej dzieje polskiej diaspory w Kanadzie i rozwój polityki imigracyjnej tego kraju. Patronat nad konkursem objął Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, który w swych działaniach podejmuje interdyscyplinarną problematykę procesów migracji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę, zarówno emigracji, jak i imigracji. Organizatorami konkursu były: Ośrodek Badań nad Migracjami – Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami.

Źródło: OBMF

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie