Konkursy

Wyniki konkursu StRuNa 2019

Opublikowano: 2019-11-17

forum akademickie
Źródło: Facebook/StRuNa

W trakcie odbywającego się w Warszawie Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 3 ogłoszono wyniki konkursu StRuNa. Jego celem jest nagrodzenie studentów i doktorantów, którzy w minionym roku akademickim zrealizowali zespołowo najciekawsze projekty naukowe.

Konkurs organizowany jest przez Fundację „Fundusz Pomocy Studentom”. Patronat nad nim sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sama nazwa StRuNa oznacza Studencki Ruch Naukowy. W sobotę, 16 listopada, rozstrzygnięto IX edycję konkursu, w którym mogli wziąć udział studenci lub doktoranci polskich uczelni, którzy między 1 października 2018 roku a 30 września 2019 roku zespołowo realizowali projekty naukowe w ramach kół naukowych, redakcji mediów akademickich, stowarzyszeń akademickich, organów wykonawczych samorządu studentów lub doktorantów. Nagrody i wyróżnienia przyznano aż w 11 kategoriach.

Projekt Roku 2019:

 • Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – za projekt „ARES – Astrobiology Related Experiments and Simulations”

Konferencja Roku 2019:

 • Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne „Symbioza” – za Międzyuczelnianą Konferencję Biotechnologiczną „Symbioza”

StRuNa-Art 2019:

 • Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – za projekt: „Konserwacja i renowacja astrografu Henrego Drapera z Obserwatorium Astronomicznego UMK”

Wyróżnienie: Koło Naukowe Pianistów Akademii Muzycznej w Krakowie, Koło Naukowe Pianistów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Koło Naukowe Pianistów Akademii Muzycznej w Łodzi – za wspólną realizację projektu „Cieszyńskie Spotkania z Muzyką”.

StRuNa-Human 2019:

 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – za projekt: „Partycypacja first time voters w wyborach do Parlamentu Europejskiego”

Wyróżnienie: Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – za projekt „Mieszczanie i książęta. Kultura i sztuka burgundzkich Niderlandów”.

StRuNa-Med 2019:

 • Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – za projekt „ARES – Astrobiology Related Experiments and Simulations”

Wyróżnienie: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Diagnostyki Obrazowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – za realizację projektu „Przyszłość obrazowania gruczołów piersiowych – wartość prognostyczna intensywności wzmocnienia w badaniu mammografii spektralnej”.

StRuNa-Science 2019:

 • Koło Naukowe Chemików z Politechniki Krakowskiej, Sekcja Biotechnologii – za projekt „Innowacyjne nanomateriały na bazie węglowych kropek kwantowych do zastosowań w medycynie”

Wyróżnienie: Koło Naukowe Biotechnologów „Herbion” z Politechniki Warszawskiej – za projekt „Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów zdolnych do degradacji ksenobiotyków”.

StRuNa-Tech 2019:

 • Studenckie Koło Naukowe „Telin” z Politechniki Łódzkiej – za projekt „Inteligentne Ule”

Wyróżnienia: Zespół Wyścigowy Politechniki Poznańskiej „PUT Motorsport” – za projekt „Bolid wyścigowy klasy Formula Student »Rusałka«”; Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robocik” z Politechniki Wrocławskiej – za projekt „PWr Diving Crew – autonomiczny dron podwodny do zadań specjalnych”; Studenckie Koło Astronautyczne Politechniki Warszawskiej – za projekt „Rakieta dwustopniowa Grot”.

Opiekun Naukowy Roku 2019:

 • dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek – opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Herba” z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Wyróżnienie: dr inż. Konrad Markowski z Politechniki Warszawskiej – opiekun Koła Naukowego „FiberTeam”.

Koło Naukowe Roku 2019:

 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Wyróżnienia: Koło Naukowe Arabistów z Uniwersytetu Warszawskiego; Koło Naukowe Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; Koło Naukowe Pojazdów Niekonwencjonalnych „Off-Road” z Politechniki Wrocławskiej; Koło Naukowe Robotyków z Politechniki Warszawskiej; Studenckie Koło Naukowe „Enactus” z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; Studenckie Koło Astronautyczne z Politechniki Warszawskiej.

Debiut Roku 2019:

 • Koło Naukowe „FiberTeam” z Politechniki Warszawskiej

Wyróżnienia: Studenckie Koło Patofizjologii „Nefron” z Uniwersytetu Rzeszowskiego; Studenckie Koło Naukowe „Herba” z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Wyprawa Roku 2019:

 • Koło Naukowe Studentów Architektury „IX Piętro” z Politechniki Łódzkiej – za projekt „XXI Wyprawa Naukowa Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie »Huculszczyzna 2019«”

Wyróżnienie: Studenckie Koło Naukowe Geografów im. St. Pawłowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – za projekt „GEOpraktyki – Wokół pustyń Omanu”.

MK, źródło: Facebook/StRuNa


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie