Konkursy

Wyniki naboru do Programu im. Iwanowskiej

Opublikowano: 2020-06-29

forum akademickie

Ponad 60 młodych naukowców wyjedzie na staże do najlepszych zagranicznych ośrodków naukowych dzięki stypendiom Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Rozstrzygnięto właśnie drugi nabór wniosków w Programie im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej.

Stypendystów wyłoniono spośród 228 osób, które złożyły wnioski. W gronie laureatów znalazło się 41 kobiet i 25 mężczyzn. Otrzymają oni środki na pokrycie kosztów pobytu za granicą.

– Stypendia NAWA dają młodym naukowcom już na starcie ich kariery naukowej możliwość rozwijania międzynarodowej współpracy – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA. – Dla doktorantów to także wyjątkowa okazja do pracy nad częścią doktoratu czy prowadzenia badań naukowych w ośrodku, który jest najlepszy na świecie w danej dziedzinie nauki.

Spośród laureatów drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej największa grupa to badacze nauk przyrodniczych (28), następnie inżynieryjnych i technicznych (23) oraz medycznych (7). Z kolei cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów wśród młodych naukowców to: Stany Zjednoczone (18), Włochy (8), Niemcy (7), Szwajcaria (4), Wielka Brytania (4), Dania (3) i Francja (3).

Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów polskich uczelni przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwalają im na włączenie się w pracę uznanych zespołów naukowych i realizację projektów pod opieką wybitnych naukowców z zagranicy. W ramach pierwszej edycji NAWA sfinansowała naukowe pobyty w zagranicznych ośrodkach 69 doktorantom.

źródło: NAWA

Wyniki naboru drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie