Konkursy

Wyniki naboru do projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

Opublikowano: 2019-10-08

forum akademickie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”. Do realizacji skierowano 117 wniosków na łączną kwotę ponad 16,1 mln zł.

Celem projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności. Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej. Projekt pozakonkursowy pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” to kontynuacja projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!” i „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” i „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania 167 ofert zostało przekazanych do oceny merytorycznej Zespołowi EkspertówOstatecznie minister nauki i szkolnictwa wyższego zatwierdził 117 wniosków na łączną kwotę 16 135 838,37 zł. Najwięcej beneficjentów reprezentuje Uniwersytet Jagielloński (13), Warszawski Uniwersytet Medyczny (12) oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (11). W sumie wyłoniono laureatów z 26 szkół wyższych.

Najwyższe dofinansowanie przyznano Politechnice Warszawskiej, która na „Rozwój pojazdów przyszłości – samochodu autonomicznego w skali 1:10 oraz łazika marsjańskiego. Udział studentów w międzynarodowych zawodach robotycznych oraz konferencjach naukowych” otrzymała 320 tys. zł. Niewiele mniej – 319 tys. zł – dostały: Politechnika Łódzka na „Modernizację drugiego polskiego samochodu elektrycznego napędzanego energią słoneczną Eagle Two i start w mistrzostwach świata Bridgestone World Solar Challenge 2019 w Australii”, Politechnika Gdańska na „Rozwój potencjału naukowego studentów Politechniki Gdańskiej oraz start w zawodach inżynierskich Formula SAE Michigan 2020” oraz Uniwersytet Warszawski na „Przygotowanie i udział międzywydziałowego zespołu studentów Uniwersytetu Warszawskiego w krajowych i międzynarodowych zawodach robotycznych oraz udział w konferencjach tematycznych”.

Z kolei do Politechniki Rzeszowskiej trafi 315,6 tys. zł na „Start w interdyscyplinarnych zawodach inżynierskich Formuła Student bolidu PRz Racing Team”. Politechnika Wrocławska otrzymała 315,3 tys. zł na „PWr Solar Boat Team – Udział członków projektu w międzynarodowych zawodach łodzi solarnych w Stanach Zjednoczonych oraz Holandii”. Za podobną kwotę na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zostanie opracowany algorytm diagnostyczny z zastosowania najnowszych technik obrazowych, takich jak enterografia rezonansu magnetycznego, elastografia oraz ultrasonograficzne środki kontrastujące w ocenie aktywności i zaawansowania procesu chorobowego u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit (IBD) ze szczególnym uwzględnieniem choroby Crohna.

MK

Lista projektów rekomendowanych do finansowania w ramach projektu Najlepsi z najlepszych! 4.0


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie