Sprawy nauki

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

Opublikowano: 2019-05-23

forum akademickie

141 naukowców w 47 dyscyplinach i 8 dziedzinach – wybrano członków pierwszej Rady Doskonałości Naukowej. Ich kadencja rozpocznie się 1 czerwca.

Zgodnie z protokołem sporządzonym przez komisję wyborczą, na liście uprawnionych do głosowania było 28 721 osób, z których zagłosowało 18 064. Daje to frekwencję na poziomie 62,89%. Przygotowano ponad 33 tys. elektronicznych kart wyborczych (część osób uprawnionych do głosowania miała prawo oddania głosu w 2 dyscyplinach), z czego wykorzystano 20 640, w tym 20 522 kart, na których wskazano co najmniej jednego kandydata i nie więcej niż trzech i 118 kart bez wskazania kandydata (pustych).

Na kandydatów oddano w sumie 47 822 głosów i wszystkie były ważne. Głosujący oddawali głosy na 1, 2 lub 3 kandydatów na każdej karcie wyborczej, dlatego liczba głosów oddanych na kandydatów przewyższa liczbę kart wyborczych.

W przypadku jednej dyscypliny – mowa tu o weterynarii – doszło do sytuacji, w której dwóch kandydatów (prof. dr hab. Jacek Piotr Bania oraz prof. dr hab. Marian Stanisław Binek) zdobyło równą liczbę głosów, uzyskując trzeci wynik w kolejności, co oznaczało konieczność przeprowadzenia losowania w celu wyłonienia kandydata, który zostanie członkiem RDN w tej dyscyplinie. W każdej dyscyplinie członkami RDN zostawało bowiem trzech kandydatów z najwyższą liczbą głosów. W wyniku losowania do RDN wybrano prof. Jacka Piotra Banię.

Z kolei prof. Ryszard Nycz został zgłoszony w dwóch różnych dyscyplinach i osiągnął wynik wyborczy umożliwiający członkostwo w obu tych dyscyplinach: literaturoznawstwie oraz naukach o kulturze i religii. Ponieważ jeden członek Rady Doskonałości Naukowej może reprezentować tylko jedną dyscyplinę, prof. Nycz wskazał nauki o kulturze i religii. W związku z tym, członkiem RDN reprezentującym dyscyplinę niewskazaną przez kandydata, tj. literaturoznawstwo, została osoba, która w tej dyscyplinie uzyskała kolejno największą liczbę ważnych głosów w wyborach: prof. Inga Małgorzata Iwasiów.

W wyniku wyborów ustalono skład Rady Doskonałości Naukowej w 8 dziedzinach (nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, teologicznych, sztuki) i 47 dyscyplinach. Kadencja 141 członków RDN rozpocznie się 1 czerwca. Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ, którego głównym zadaniem będzie nadzorowanie indywidualnych postępowań awansowych. Zastąpi w tym zakresie Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Rozpoczęcie działalności rady jest kolejnym etapem wdrażania Konstytucji dla Nauki, obejmującej także reformę systemu awansu naukowego.

 

MK

Protokół z wyborów do RDN

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów

Lista kandydatów wybranych na członków RDN

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie