Konkursy

Wystartował XXII konkurs na najlepsze polskie innowacje

Opublikowano: 2019-09-18

forum akademickie

Do 3 października można zgłaszać kandydatów do tytułu Polskiego Produktu Przyszłości. Konkurs promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie opracowane w Polsce. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe w wysokości 100 tys. zł.

Polski Produkt Przyszłości od ponad dwudziestu lat promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów tworzonych w naszym kraju. Stanowi on też narzędzie służące zmianie postaw i świadomości w zakresie potrzeby wdrażania innowacji oraz korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R i biznesu. Historia konkursu to ok. 1000 zgłoszonych projektów, spośród których nagrodzono 54 i wyróżniono 115. Wśród innowacyjnych pomysłów były m.in. substancja do wytwarzania produktów kosmetycznych i opatrunkowych, kompozyt kościozastępczy, inteligentny kosz na odpady, super bezpieczny system oświetlania lotnisk.

– Rozwiązania te nie tylko podnoszą jakość codziennego życia, ale także promują polską myśl techniczną i technologiczną. Wierzę też, że – co równie istotne – są inspiracją dla kolejnych pokoleń innowatorów – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, współorganizator konkursu.

Nagrody gospodarcze to najczęściej wisienka na torcie w procesie wymagającym, zaangażowania, talentów i umiejętności wielu ludzi – setek godzin mrówczej pracy i dziesiątek prób i testów. Przyznając tytuły Polskiego Produktu Przyszłości i nagrody pieniężne chcemy dać dodatkowy impuls, który otworzy przed inżynierami, naukowcami i przedsiębiorcami tworzącymi innowacje drzwi na świat i pozwoli przyspieszyć ich rozwój – dodaje Adam Banaszak, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uczestnikami konkursu mogą być uczelnie, instytuty naukowe i badawcze, przedsiębiorcy i ich konsorcja prowadzące działalność na terenie Polski. Projekty zgłaszane do konkursu powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL), albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego. Zgłaszany produkt powinien być innowacyjny, a uczestnik musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

  1. Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  2. Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
  3. Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy

Laureaci konkursu otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości oraz wsparcie promocyjne, m.in. na stronie internetowej konkursu oraz jego organizatorów, w formie Katalogu prezentującego zwycięskie produkty, filmów, materiałów prasowych i innych materiałów informacyjnych związanych z konkursem. Zwycięzcy uhonorowani zostaną symboliczną statuetką i dyplomem oraz nagrodą finansową w wysokości 100 tys. zł., wyróżnieni otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. zł. Oprócz tego przewidziane są także nagrody specjalne za:

  • Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
  • Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
  • Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Kandydatów do tytułu Polskiego Produktu Przyszłości można zgłaszać do 3 października. Patronat nad konkursem sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji na stronie: http://www.parp.gov.pl/konkursppp.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie