Szkoły wyższe

Wystawa University – Diversity w Manufakturze otwarta

Opublikowano: 2017-02-20

forum akademickie

Postery ze zdjęciami kilkudziesięciu studentów Uniwersytetu Łódzkiego, głównie zagranicznych, stanęły na pierwszym piętrze łódzkiej Manufaktury. To wystawa zrealizowana przez Uniwersytet Łódzki w związku z projektem University Diversity – Uniwersytet Różnorodny. W otwarciu ekspozycji uczestniczyli prof. Antoni Różalski, rektor UŁ, Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą oraz wielu bohaterów tej wystawy.

– Poprzez Uniwersytet Różnorodny rozumiemy uczelnię tolerancyjną, nowoczesną, odpowiedzialną, zaangażowaną, integrującą kulturowo i pokoleniowo – mówił w trakcie otwarcia prezentacji prof. Antoni Różalski.

W tym roku na Uniwersytecie Łódzkim uczy się ponad 2,5 tys. cudzoziemców – studentów różnego rodzaju studiów i słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. W sumie reprezentują ok. 95 narodowości z całego świata. Do realizacji wystawy wybrano 37 osób z 29 krajów świata, w tym dwoje Polaków z odległych regionów kraju. Przeprowadzono z nimi wywiady i sesję zdjęciową.

– Ta różnorodność to nasz ogromny potencjał – bogactwo zwyczajów, obyczajów, kultur i religii. Dla naszej uczelni jest to także zobowiązanie do krzewienia idei tolerancji i otwartości, współpracy i wzajemnego szacunku – mówiła Liliana Lato.

Wystawa w Manufakturze ma uświadomić Łodzianom jak wielu młodych cudzoziemców przyjeżdża do Łodzi uczyć się i studiować. Na Uniwersytecie Łódzkim największą grupę stanowią studenci z Ukrainy, Turcji, Chin, Białorusi, ale są także przybysze z takich krajów, jak: Indie, Bangladesz, Nikaragua, Zimbabwe, Indonezja, Nigeria, Tajwan, Chile, Urugwaj, Arabia Saudyjska… Studiują w języku polskim lub angielskim. Najpopularniejszymi kierunkami w języku angielskim są: Business Management, Computer Science, International Marketing.

Wystawę University Diversity – Uniwersytet Różnorodny będzie można oglądać w łódzkiej Manufakturze do 15 marca.

Tomasz Boruszczak

Zdjęcia: Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie