Konferencje

X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

Opublikowano: 2019-09-09

forum akademickie

W dniach 18–20 września w Warszawie odbędzie się X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Pedagogiczne wspólnie z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Zjazd to odbywające się co trzy lata spotkanie naukowców reprezentujących prawie wszystkie ośrodki akademickie w Polsce, a zajmujących się kwestiami edukacji, jej wiodącymi i szczegółowymi problemami, przyjmowanymi rozwiązaniami formalno-prawnymi i organizacyjnymi, dyskutowanymi dylematami. Tegoroczna, jubileuszowa konferencja, w której udział zapowiedziało ponad 300 przedstawicieli środowiska pedagogicznego, odbywać się będzie pod szczególnym hasłem „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii”.

Uczestnicy Zjazdu podejmą próbę refleksji nad wyzwaniami, jakie stoją przed pedagogiką, edukacją i oświatą w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym współczesnej Polski i świata. Podjęta tematyka, niezwykle ważna i ciesząca się obecnie dużym społecznym zainteresowaniem, bez wątpienia zasługuje na uwyraźnienie poprzez przekaz prasowy i medialny.

Trzydniowe obrady odbywać się będą w siedmiu sesjach tematycznych, poświęconych polityce edukacyjnej, nauczycielowi i uczniowi, roli rodziny w procesie edukacji i wychowania, przygotowaniu człowieka do życia i aktywności na rynku pracy w czasach globalizacji i „czwartej rewolucji przemysłowej”, a także metodologii badań naukowych. Towarzyszyć im będą sympozja specjalne, a także poprzedzająca Zjazd Akademia Młodych Naukowców – spotkanie badaczy rozpoczynających swoją drogę naukową z rówieśnikami z zagranicy, a także mentorami, dzielącymi się wiedzą w ramach wykładów, spotkań i warsztatów.

Szczegółowe informacje o Zjeździe, w tym program wydarzenia, dostępne są na stronie: www.zjazd2019.pedagog.uw.edu.pl.

Anna Wnorowska, źródło: APS

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie