Konferencje

XI Polski Zjazd Filozoficzny

Opublikowano: 2019-07-30

forum akademickie

XI Polski Zjazd Filozoficzny odbędzie się w dniach 9–14 września 2019 roku w Lublinie. To cykliczne wydarzenie, gromadzące co cztery lata całe środowisko filozoficzne w Polsce.

Lublin nie po raz pierwszy będzie gościł jego uczestników. W 1977 roku pod hasłem „Filozofia w służbie narodu i socjalizmu” odbył się w tym mieście IV Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny, którego organizatorem był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Po ponad 40 latach filozofowie wracają nad Bystrzycę, by zaprezentować aktualnie prowadzone badania, a także zastanowić się nad miejscem oraz rolą filozofii w kontekście szybkich i radykalnych przemian, którym podlega dzisiaj środowisko naukowe. Tym razem spotkanie organizuje Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wykład otwierający będzie dotyczył zagadki przyczynowości, a wygłosi go prof. dr hab. Jacek Jadacki, prof. em. Uniwersytetu Warszawskiego. W abstrakcie czytamy, że związek przyczynowo-skutkowy jest jedną z najważniejszych relacji ontologicznych. Świadczy o tym m.in. to, że pojęciem związku przyczynowo-skutkowego posługujemy się zarówno w życiu, jak i w różnych dziedzinach nauki, m.in. w fizyce, biologii, psychologii, medycynie, prakseologii i – last but not least – w teologii. Wykład wypełni analiza tego pojęcia, która będzie zmierzała do wykazania, że mamy w istocie do czynienia z wieloma pojęciami związku przyczynowo-skutkowego – i do rekonstrukcji wyodrębnionych w wyniku tej analizy pojęć. Zanalizowane zostaną także zależności między nimi.

W trakcie kolejnych zjazdowych dni uczestnicy wezmą udział w wykładach plenarnych („Aspects of the grammar and logic of relative terms”, „Samoświadomość i sceptycyzm”, Czy średniowieczna matematyczna teologia i filozofia przyrody wpłynęły na rozwój myśli nowożytnej”, „Konsumpcyjna absolutyzacja wolności”, „Metafizyka i idea zbawienia”), licznych panelach dyskusyjnych z udziałem m.in. prof. Jana Woleńskiego, prof. Marka Lechniaka, prof. Magdaleny Środy, prof. Piotra Gutowskiego, prof. Jacka Hołówki i prof. Stanisława Janeczka, oraz sympozjach tematycznych odbywających się w kilkunastu sekcjach, m.in. Antropologii Filozoficznej, Logiki, Etyki Szczegółowej i Stosowanej, Semiotyki i Filozofii Języka, Ontologii i Metafizyki.

Historia spotkań filozofów sięga 1923 roku, kiedy to we Lwowie odbyło się pierwsze tego typu wydarzenie. Na obradach plenarnych wygłoszono wówczas wykłady dotyczące zagadnienia wolności woli i teorii czynu. Na 123 uczestników zjazdu reprezentujących między innymi ośrodki naukowe z Krakowa, Lwowa, Poznania, Warszawy i Wilna, wygłoszono 51 referatów. Przemówienie inauguracyjne wygłosił Kazimierz Twardowski, a odczyt inauguracyjny – Władysław Witwicki. Pośród referentów znajdowali się między innymi: K. Ajdukiewicz, B. Bornstein, L. Chwistek, T. Czeżowski, B. Gawecki, R. Ingarden, T. Kotarbiński i W. Tatarkiewicz. Kolejne Zjazdy odbywały się w Warszawie (II, III, VIII), Krakowie (III, V), Toruniu (VI), Szczecinie (VII), Wiśle (IX) i Poznaniu (X).

MK

Więcej informacji o XI Polskim Zjeździe Filozoficznym na stronie internetowej: zjazdfilozoficzny.kul.pl

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie