Sprawy nauki

XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki

Opublikowano: 14.09.2017

forum akademickie

XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki przygotowywany jest przez niemal wszystkie uczelnie publicznie i niepubliczne Szczecina i Koszalina (tj. Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Akademię Morską w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP oraz Politechnikę Koszalińską) pod organizacyjnym kierownictwem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. W tym roku XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Szczecinie i Koszalinie odbędzie się w dniach 18-22 września.

W ramach festiwalu odbywać się będą wykłady, warsztaty, wystawy, pokazy, ćwiczenia, różnorodne tematycznie zajęcia – począwszy od nauk technicznych, poprzez nauki morskie, astronomiczne, przyrodnicze aż po humanistyczne czy filologiczne. Celem festiwalu jest pobudzenie zainteresowania różnymi dziedzinami wiedzy oraz zaprezentowanie osiągnięć naukowców regionu zachodniopomorskiego i sposobów ich praktycznego zastosowania.
Wyższe uczelnie Szczecina i Koszalina otwierają drzwi sal wykładowych, laboratoriów i pracowni dla wszystkich zainteresowanych osób. Różnorodną ofertę przygotowały również szczecińskie instytucje: Książnica Pomorska, Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz Archiwum Państwowe. Wśród tak wielu propozycji każdy znajdzie interesujące tematy.

Festiwalowe spotkania są przygotowywane z myślą o różnych grupach uczestników: młodzieży, zwłaszcza szkół ponadpodstawowych, środowiskach akademickich, jak również – osobach dorosłych, w tym słuchaczach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizatorzy przygotowali również  wyjazdowe zajęcia terenowe w najpiękniejszych i cennych przyrodniczo miejscach naszego województwa.
W niektórych przypadkach konieczne jest wcześniejsze wpisanie się na listę uczestników w jednostkach odpowiedzialnych za dany punkt programu festiwalu. Program jest aktualizowany na bieżąco na stronie festiwalu: www.festiwal.stn.szczecin.pl.

Uroczysta inauguracja XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki, połączona z dyskusją panelową na temat: Wpływ cywilizacji na człowieka, odbędzie się w poniedziałek, 18 września, o godz. 17.00, w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, przy al. Piastów 40 b. Uroczystość uświetni występ młodzieży ze szkolnego koła teatralnego.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Miasta Szczecin, Piotr Krzystek.

Julia Poświatowska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie