Konkursy

XVIII konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy

Opublikowano: 2019-02-21

forum akademickie

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XVIII konkurs na finansowanie projektów badawczych. Granty o łącznej wartości ponad 21 mln zł otrzymały dotąd 72 zespoły.

Naukowa Fundacja Polpharmy corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. W siedemnastu dotychczas przeprowadzonych konkursach wpłynęło ponad 700 wniosków. Granty o łącznej wartości ponad 21 mln zł otrzymały 72 zespoły badawcze wywodzące się zarówno z ośrodków akademickich, jak i instytutów naukowych. Realizacja ponad 60 z nich została zakończona, a wyniki opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych.

Tematem ogłoszonego właśnie tegorocznego konkursu jest: „Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz  poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii”. Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD należy przesłać drogą pocztową na adres: Naukowa Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie od 1 marca do 1 czerwca  2019 r. (liczy się data stempla pocztowego). Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.polpharma.pl/fundacja. Wnioski złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane.

Naukowa Fundacja Polpharmy założona w 2001 roku przez Polpharmę SA jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych, którą realizuje poprzez m.in. finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Projekty badawcze są wyłaniane w drodze organizowanego corocznie konkursu.

W XVII edycji granty otrzymali: prof. Marek Niedoszytko z Katedry Pneumonologii i Alergologii Kliniki Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na „Badanie znaczenia procesów epigenetycznych w patogenezie mastocytozy nadzieją na znalezienie nowych możliwości terapeutycznych” (549 840 zł) oraz prof. Tomasz Sarnowski z Zakładu Biosyntezy Białka Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na projekt „Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresję kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym raku nerki” (599 000 zł).

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie