Nagrody

Young Scholar Award dla historyka z Krakowa

Opublikowano: 2020-01-14

forum akademickie
Źródło: www.ihia.up.krakow.pl

Podczas konferencji Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego, która odbyła się w dniach 3–5 stycznia, dr Piotr Puchalski z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie otrzymał Nagrodę dla Młodego Naukowca (Young Scholar Award) za obiecujący kierunek badań naukowych.

Laureat jest adiunktem w Katedrze Historii Najnowszej Instytutu Historii i Archiwistyki UP. Jest członkiem Association for Slavic, East European & Eurasian Studies (ASEEES) oraz Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Jego zainteresowania naukowe obejmują: historię Polski i ziem polskich w ujęciu globalnym, polską politykę kolonialną i narodowościową, ewolucję ładu międzynarodowego; monarchię habsburską, najnowszą historię Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, historię Stanów Zjednoczonych, II wojnę światową. Dr Puchalski prowadzi badania nad rolą, którą w dyplomacji, gospodarce i polityce wewnętrznej, a także emigracyjnej II Rzeczypospolitej odgrywały aspiracje kolonialne. Obecnie przygotowuje publikację na podstawie swojego doktoratu, w której głównym założeniem jest ukazanie roli nowopowstałego w 1918 roku państwa polskiego w międzywojennym ładzie światowym opartym na kolonializmie w starym i nowym wydaniu (system mandatowy). Zaprezentuje w niej polskie projekty kolonialne i emigracyjne, kładąc nacisk na ich wpływ nie tylko na politykę krajową (uprzemysłowienie, obecność Żydów), ale także politykę międzynarodową (niepodległość Liberii i Etiopii, poszukiwania ujść dla emigracji żydowskiej przez różne państwa i organizacje). Celem pracy naukowej jest uświadomienie czytelnika, jak ważnym dla zrozumienia wybuchu II wojny światowej jest przedstawienie kwestii kolonialnej (np. jej wpływu na politykę appeasementu), a także, jak w tę zależność wpisywała się Polska, a szerzej – Europa Środkowo-Wschodnia. Tematykę tę poruszył w wygłoszonej podczas uroczystości przyznania Young Scholar Award prelekcji „Poland’s Colonial Aspirations as a Diplomatic Instrument, 1932–1939”, w której opowiedział o wykorzystywaniu aspiracji kolonialnych przez aparat dyplomatyczny Józefa Becka w polityce zagranicznej, między innymi o stosowaniu ich, aby nie dopuścić do francusko-brytyjskiego appeasementu kosztem Polski.

Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne (Polish American Historical Association, PAHA) jest zwolnioną od podatku interdyscyplinarną organizacją non-profit zajmującą się badaniem historii i kultury polsko-amerykańskiej. Założona w 1942 roku jako część Polskiego Instytutu Sztuki i Nauki w Ameryce, PAHA stała się autonomicznym towarzystwem naukowym w 1948 roku. Stowarzyszona z American Historical Association, PAHA promuje badania i publikację materiałów naukowych poświęconych historii i kulturze polsko-amerykańskiej jako część większej polskiej diaspory. PAHA publikuje czasopismo naukowe „Polish American Studies” oraz rozpowszechnia informacje o swojej działalności za pośrednictwem biuletynu, bloga PAHA News i grupy na Facebooku. Członkostwo jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych polską historią i kulturą w Ameryce Północnej oraz studiami imigracyjnymi.

Monika Wąs, źródło: UP


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie