Sprawy nauki

Z Ministerstwa Nauki do Ministerstwa Finansów

Opublikowano: 2020-05-28

forum akademickie
Fot. MNiSW

Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmie 1 czerwca stanowisko wiceministra finansów. W resorcie nauki pracował blisko trzy lata.

Sebastian Skuza w resorcie nauki odpowiedzialny był m.in. za planowanie i realizację budżetu państwa w częściach dotyczących MNiSW, inwestycje związane z działalnością naukową, utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowisk badawczych, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej, mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa, a także za dyscyplinę finansów publicznych. Z obecnego kierownictwa resortu jest najdłużej sprawującym swoją funkcję. Na podsekretarza stanu został powołany w czerwcu 2017 roku, zastępując wówczas Teresę Czerwińską, która przeszła na podobne stanowisko w… Ministerstwie Finansów. Identyczny kierunek obiera teraz Skuza, który od 1 czerwca będzie wiceministrem finansów.

W resorcie tym rozpoczynał zresztą swoją karierę zawodową. Był m.in. zastępcą dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego. Od 2007 roku związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – najpierw jako członek rady nadzorczej, potem zaś (od 2012 r.) jako Dyrektor Zarządzający BGK oraz Dyrektor Biura Zgodności, a także wiceprezes Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego. W sumie od 20 już lat związany jest z instytucjami publicznymi oraz instytucjami rynku finansowego. W swoim dorobku naukowym ma blisko 160 publikacji z zakresu instytucji finansowych i prawa finansowego.

Wieloletni współpracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W ub.r. został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Po jego odejściu kierownictwo ministerstwa będzie czteroosobowe. Zastępcami Wojciecha Murdzka pozostają: prof. Wojciech Maksymowicz (w randze sekretarza stanu) oraz dr Anna Budzanowska i prof. Grzegorz Wrochna (oboje w randze podsekretarzy)

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie