Sprawy nauki

Z PB do ośrodka badawczego w Portugalii

Opublikowano: 08.02.2018

forum akademickie

Dr inż. Magdalena Łępicka, adiunkt w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, została zaproszona na staż naukowy w International Iberian Nanotechnology Laboratory w Portugalii.

W INL dr inż. Magdalena Łępicka dołączy do interdyscyplinarnego zespołu realizującego badania naukowe z udziałem partnerów przemysłowych. Zadaniem zespołu jest opracowanie nowoczesnych powłok przeciwzużyciowych mogących mieć zastosowanie w stomatologii.

International Iberian Nanotechnology Laboratory jest instytucją naukową powołaną w 2005 roku z inicjatywy rządów Hiszpanii i Portugalii w celu tworzenia nowoczesnych rozwiązań z zakresu nanotechnologii. Główne obszary działalności instytutu to nanomedycyna, nanobiotechnologia oraz nanoelektronika. Siedziba INL znajduje się na północy Portugalii, w mieście Braga. Obecnie w instytucie prace badawcze prowadzi kilkuset naukowców z całego świata.

Dr inż. Magdalena Łępicka jest absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. W 2017 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Wpływ modyfikacji powierzchniowej wybranych biomateriałów metalicznych na ich charakterystyki tarciowe i korozyjne. Praca powstała pod opieką prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Małgorzaty Grądzkiej-Dahlke.

Dorota Sawicka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie