Życie akademickie

Zaprojektują urządzenia dla przemysłu spożywczego

Opublikowano: 2020-05-20

forum akademickie

Komputerowa pracownia projektowania bryłowego powstała na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dzięki niej studenci Wydziału Nauki o Żywności mogą zdobywać dodatkowe umiejętności i certyfikaty. 

Pracownia mieści się w budynku Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej. Na 12 stanowiskach komputerowych, korzystając ze specjalistycznego programu SolidWorks, można uczyć się projektowania urządzeń wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Oprogramowanie pozwala również na symulację i sprawdzenie, jak będą działać zaprojektowane poszczególne części urządzeń, czy np. nie dochodzi do odkształceń termicznych, co mogłoby skutkować awarią maszyny.

– Z pracowni skorzystają studenci wszystkich kierunków prowadzonych na naszym wydziale, ale głównie inżynierii i przetwórstwa żywności, którzy będą pracować w firmach projektujących urządzenia dla branży spożywczej – wyjaśnia dr hab. inż. Sylwia Tarczyńska, prof. UWM, prodziekan ds. kształcenia WNoŻ.

Oprócz zajęć objętych tokiem studiów dodatkowo studenci mogą w pracowni odbyć również bezpłatne warsztaty zakończone certyfikatem. Pracownią opiekuje się dr inż. Józef Warechowski (na fot.) z Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej.

– Przeprowadziliśmy już dwie tury warsztatów. Studenci poznali podstawy projektowania części i ich złożeń oraz ich eksploatacji. Zamiast wykonywać poszczególne elementy urządzenia, składać je i sprawdzać, jak działają, mogli testować wszystko wirtualnie. Program automatycznie wykrywa błędy i sam je sygnalizuje. Można od razu wprowadzić korekty bez ponoszenia kosztów – wyjaśnia dr inż. Warechowski.

Program umożliwia też projektowanie i ocenę wizualną opakowań do produktów spożywczych, np. jogurtów lub twarogów. Pozwala również sprawdzić wytrzymałość projektowanych opakowań, jeśli wprowadzi się dane materiału, z którego mają powstać.

– Technika bardzo się rozwija i warto, aby uczelnie przygotowywały absolwentów do radzenia sobie w przemyśle 4.0, o którym coraz więcej się mówi. Do tej pory takie pracownie powstawały głównie na wydziałach nauk technicznych – dodaje dr inż. J. Warechowski.

Z pracowni na Wydziale Nauki o Żywności będą mogli korzystać także studenci Wydziału Nauk Technicznych. Powstała ona dzięki „Programowi Rozwojowemu UWM w Olsztynie”, finansowanemu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Będzie on realizowany do końca września 2022 r. Uczelnia uzyskała 33,7 mln zł na staże dla nauczycieli akademickich, warsztaty dla studentów, staże i wizyty studyjne, szkolenia i studia podyplomowe pracowników administracyjnych i na wdrożenie nowych systemów IT.

źródło: UWM

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie