Konferencje

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

Opublikowano: 2019-10-02

forum akademickie

„Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych” – to tytuł konferencji, która 24 października odbędzie się w Warszawie. Organizatorem jest StatSoft Polska – firma specjalizująca się w analityce danych i dystrybutor programów z rodziny Statistica w Polsce.

Będzie to już XXIII edycja tego wydarzenia, które od lat służy popularyzacji wiedzy statystycznej i ukazuje praktyczne wykorzystanie narzędzi statystycznych w codziennej pracy. Jest dla wielu źródłem inspiracji przy opracowywaniu wyników własnych badań oraz swoistym forum wymiany myśli dla wszystkich związanych z analityką danych. Do wygłoszenia referatów zostali zaproszeni naukowcy z powodzeniem wykorzystujący metody analizy danych w prowadzonych przez siebie badaniach.

Konferencja odbędzie się w czwartek, 24 października, w godzinach 10:00-14:00 w Sangate Hotel Airport przy ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie. Udział w niej jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Wśród tematów pojawią się:

  • eksploracyjne podejścia w budowie modeli strukturalnych (prof. Adam Sagan – Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • niekonwencjonalne i chromatograficzne metody detekcji markerów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych (dr Joanna Rudnicka – Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; prof. Bogusław Buszewski – Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • analiza korespondencji i drzewa decyzyjne w opisie kultury organizacyjnej w ujęciu systemowym (dr hab. Arkadiusz Urbanek – Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski)
  • przykład zastosowania prognozowania w produkcji (dr inż. Maria Rosienkiewicz – Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska)
  • narzędzia statystyczne w badaniach zamierania drzewostanów dębowych (dr inż. Miłosz Tkaczyk – Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://www.statsoft.pl/konferencja. Jednym z patronów medialnych jest „Forum Akademickie”.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie