Sprawy nauki

Zawiadomienie po kontroli w NCBiR

Opublikowano: 2019-07-12

forum akademickie

Skierowaniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Proukratury Okręgowej w Warszawie zakończyła się kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Kontrolę przeprowadzili funkcjonariusze Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA w okresie od 16 lipca 2018 roku do 16 kwietnia 2019 roku. Jak informuje CBA, postępowanie dotyczyło wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego oraz rozporządzania mieniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2012–2018, w szczególności zawarcia i realizacji umowy o wsparcie publiczno-prywatne dla komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwo­jowych z udziałem funduszy inwestycyj­nych kapitału wysokiego ryzyka przeprowadzanej jako projekt pilotażowy BRIdge VC, wdrażany przez NCBiR.

„W związku z wynikami kontroli CBA skierowało pod koniec maja do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez byłego zastępcę dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zawiadomienie związane jest z zawarciem 6 kwietnia 2016 roku przez NCBiR umowy na kwotę 110 mln zł. Zgodnie z ustaleniami kontrolerów CBA umowa została podpisana na niekorzystnych dla NCBiR warunkach finansowych i organizacyjnych, z pominięciem procedury konkursowej” – czytamy w wydanym komunikacie.

Dodano, że 26 czerwca 2019 r. prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo i powierzyła czynności delegaturze warszawskiej CBA.

źródło: CBA

 

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie