Szkoły wyższe

Zimowa rekrutacja na UMCS

Opublikowano: 2017-01-30

forum akademickie

Trwa zimowa rekrutacja na studia w UMCS. W tym roku podczas zimowego naboru uczelnia oferuje kandydatom studia dzienne II stopnia z gospodarki przestrzennej. Internetowa rejestracja potrwa do 19 lutego br., zaś przyjmowanie dokumentów i wydawanie decyzji odbędzie się między 21 lutego a 3 marca 2017 r.

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, jednak nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc (w tym roku jest ich 45). O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci kierunków: gospodarka przestrzenna oraz z zakresu architektury i urbanistyki. Osoby, które nie skończyły studiów inżynierskich, będą zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych.

Zasady kwalifikacji oraz opis kierunku dostępne są na stronie internetowej: https://irk.umcs.lublin.pl/katalog.php?op=info&id=NGL_GOP_S2&kategoria=

Od 2 stycznia br. trwa również rekrutacja na kilkanaście kierunków studiów podyplomowych. Jest to świetna okazja do uzupełnienia dotychczas zdobytej wiedzy oraz podniesienia swoich kwalifikacji.

Uniwersytet proponuje słuchaczom następujące kierunki:
1. Administracja publiczna (termin rejestracji w IRK 2 stycznia – 28 lutego br.)
2. Analiza danych (2 stycznia – 31 stycznia br.)
3. Arteterapia z elementami psychologii twórczości (2 stycznia – 31 stycznia br.)
4. Etyka (2 stycznia – 17 lutego)
5. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB (2 stycznia – 31 stycznia br.)
6. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo gr. C (2 stycznia – 28 lutego br.)
7. Muzealnictwo (2 stycznia – 31 stycznia br.)
8. Nauczanie biologii (12 stycznia – 20 lutego br.)
9. Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury (2 stycznia – 28 lutego br.)
10. Pedagogika Marii Montessori (2 stycznia – 31 stycznia br.)
11. Prawo gospodarcze i handlowe (2 stycznia – 28 lutego br.)
12. Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym (2 stycznia – 28 lutego br.)
13. Coaching i mentoring (rejestracja do 19 lutego br.)

Warto zaznaczyć, że w ofercie studiów podyplomowych UMCS ma dwa zupełnie nowe kierunki, czyli Ochronę własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury (studia prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji) oraz Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym (prowadzone na Wydziale Artystycznym).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.irk.umcs.lublin.pl.

Katarzyna Kozielewicz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie