Życie akademickie

Zintegrowane Programy Uczelni

Opublikowano: 05.12.2017

forum akademickie

357 mln zł dofinansowania – taką sumę otrzyma 10 projektów nagrodzonych w ramach III ścieżki w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni. To wynik konkursu dla szkół wyższych organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mającego na celu kształcenie dostosowane do potrzeb społeczno-gospodarczych.

Dofinansowanie ma zapobiec drenażowi mózgów i przyciągać zarówno młodych pracowników naukowych, jak i studentów, by nie wyjeżdżali, lecz swoją przyszłość zawodową wiązali z krajem. Zintegrowane Programy Uczelni mają służyć m.in. podnoszeniu umiejętności studentów i kompetencji dydaktycznych kadr uczelni oraz tworzeniu i realizacji wysokiej jakości programów stażowych i studiów doktoranckich.

Budżet konkursu wynosił początkowo 250 mln zł, ale wysoki poziom wniosków sprawił, że NCBR podjęło decyzję o zwiększeniu przyznanych na ten cel środków. Dlatego 10 nagrodzonych projektów otrzyma ponad 357 mln zł dofinansowania. Beneficjentami programu będzie ponad 37 tys. osób: studentów, pracowników i wykładowców szkół wyższych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Toruniu i Olsztynie.

Ścieżka III przeznaczona jest dla największych uczelni, kształcących co najmniej 20 tys. studentów, w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub A+. Czas realizacji dofinansowanych projektów to od 18 do 48 miesięcy.

Konkurs Zintegrowane Programy Uczelni, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany jest w oparciu o trzy ścieżki dostosowane do wielkości i potencjału uczelni. Wyniki konkursu w ramach I i II ścieżki, dla uczelni mniejszych, kształcących co najmniej 200 studentów, zostaną ogłoszone w lutym 2018 roku.

JK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie