Szkoły wyższe

Zmiana rektora w KPSW w Jeleniej Górze

Opublikowano: 2020-06-24

forum akademickie
Źródło: KPSW

Dr Wioletta Palczewska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, została nowym rektorem jeleniogórskiej uczelni. Zastąpi prof. Mariana Ursela, który kieruje uczelnią od 2015 roku.

Wybory rektora KPSW odbyły się w środę 24 czerwca. Przeprowadzono je w formule zdalnej, za pomocą systemu Głosuj24. O fotel rektora ubiegało się dwoje kandydatów. Bezwzględną większość głosów Kolegium Elektorów KPSW uzyskała dr n. med. Wioletta Palczewska, pokonując prorektora uczelni, dr. inż. Tadeusza Lewandowskiego. W swoim programie wyborczym zapowiedziała m.in. realizację badań naukowych w partnerstwie ze środowiskiem biznesowym i gospodarczym, dążenie do zwiększenia liczby studentów z zagranicy o 10%, rozwój bazy dydaktyczno-naukowej oraz opracowanie programu tutorskiego.

Dr n. med. Wioletta Palczewska jUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich) we Wrocławiu. Tam też w obroniła doktorat („Analiza czynników ryzyka miażdżycy wśród studentów uczelni medycznych”). W latach 1991–2000 pracowała jako nauczyciel w Zespole Szkół Medycznych w Jeleniej Górze. Była też wykładowcą w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze. Od 20 lat związana jest z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą. Najpierw na stanowisku wykładowcy, a obecnie starszego adiunkta. Od  do Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, gdzie studenci ćwiczą procedury pielęgniarskie.

W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące ratownictwa medycznego i stanów zagrożenia życia. Na swoim koncie ma kilkanaście publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Tworzy autorskie programy w zakresie innowacyjności w nauczaniu. Jest instruktorem Europejskiej Rady Resuscytacji, instruktorem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, egzaminatorem OSCE, a także tutorem pierwszego stopnia. Odbyła osiem staży zagranicznych w Hiszpanii, we Włoszech, w Portugalii, na Ukrainie, w Niemczech.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze powstała w 1998 roku jako Kolegium Karkonoskie. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 10 lat. Uczelnia prowadzi studia licencjackie na kierunkach: dietetyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia (angielska i germańska), fizjoterapia, pedagogika, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz edukacja techniczno-informatyczna (inżynierskie). Uruchomiono również studia II stopnia (magisterskie) na dwóch kierunkach: fizjoterapii oraz pielęgniarstwie.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie