Szkoły wyższe

Zmiana rektora w Małopolskiej Uczelni Państwowej

Opublikowano: 2020-05-04

forum akademickie
Źródło: Facebook/MUP

Dr Sonia Grychtoł, obecna prorektor ds. studentów, od 1 września obejmie stanowisko rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Zastąpi prof. dr. hab. Witolda Stankowskiego, który kierował uczelnią od 2012 roku.

Wybory w MUP na kadencję 2020–2024 odbyły się w poniedziałek 4 maja. Dr Sonia Grychtoł była jedyną kandydatką. Z oświęcimską uczelnią związana jest od października 2014 roku, początkowo jako nauczyciel akademicki, a od 2015 r. jako  dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa. W 2016 roku została prorektorem ds. studentów.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Pielęgniarstwa Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). Ukończyła także studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania placówkami ochrony zdrowia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Jest specjalistką z zakresu medycyny społecznej.

Przez wiele lat wykładała na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Była dyrektorem ds. medycznych i rozwoju firmy „Helimed” Imaging w Katowicach. Kierowała działem metodyczno-organizacyjnym Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. Pełniła także funkcję inspektora ds. medycznych w Wydziale Zdrowia i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice. Pracowała również w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach.

W działalności naukowo-badawczej koncentruje się m.in. na społecznych i psychologicznych aspektach uwarunkowań zdrowotnych człowieka, modyfikacji zachowań zdrowotnych odnośnie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, przewlekłej niewydolności nerek w aspekcie zachowań zdrowotnych i adaptacji człowieka w chorobie przewlekłej, zespole Turnera i społeczno-psychologicznych skutkach choroby, współczesnych problemach społeczno-psychologicznych zawodów medycznych, realizacji programów promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki zachorowań oraz nowych wyzwaniach zdrowotnych dla zdrowia publicznego (zdrowie środowiskowe).

Brała udział w realizowanym przez ŚUM projekcie Leonardo „E-learning in community care”, gdzie była odpowiedzialna za dział: „Family-related health problems and the classification of the essential risk factors”. Jest autorką 40 publikacji i 2 rozdziałów w podręcznikach. Publikowała m.in. w czasopismach: Zdrowie Publiczne, Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowskiej, Annales Academiae Medicae Silesiensis, Jurnal Ecology Health, Nephrology, Dialysys and Transplant.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie