Szkoły wyższe

Zmiana rektora w Politechnice Krakowskiej

Opublikowano: 2020-07-08

forum akademickie
Źródło: www.pk.edu.pl

Prof. Andrzej Białkiewicz będzie nowym rektorem Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Zastąpi prof. Jana Kaziora, który kieruje uczelnią od 2016 roku.

W wyborach, które odbyły się w środę 8 lipca (głosowano w kilkunastu turach w odstępach czasowych), urzędujący rektor nie mógł wziąć udziału, ponieważ przekroczył ustawowy limit wieku. O fotel po nim ubiegało się dwóch kandydatów. Większość 60-osobowego Uczelnianego Kolegium Elektorów opowiedziała się za prof. Andrzejem Białkiewiczem z Wydziału Architektury PK, pełniącym w ostatnich dwóch kadencjach funkcję prorektora ds. ogólnych. Zagłosowało na niego 38 osób. Jego konkurent, prof. Jerzego Sładek z Wydziału Mechanicznego PK, uzyskał poparcie 22 elektorów.

– Dziękuję całej społeczności Politechniki Krakowskiej za poparcie. Wybór na rektora to dla mnie zaszczyt i wielkie zobowiązanie. Przyrzekam, że będę dalej z całym oddaniem pracował dla dobra uczelni – powiedział po wyborze rektor-elekt.

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz ur. się w 1954 r. w Czeladzi. Z Politechniką Krakowską jest związany od prawie półwiecza. Studia na Wydziale Architektury ukończył w 1978 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK, którym kieruje od 2011 roku. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1987 r. na podstawie rozprawy poświęconej architekturze okresu międzywojennego i zagadnieniom konserwatorskim. Dysertacja ta stanowiła punkt wyjścia do dalszych prac naukowo-badawczych i nawiązania międzynarodowych kontaktów naukowych. W 2005 r. został doktorem habilitowanym nauk technicznych, a w 2018 r. – profesorem nauk technicznych.

Główne obszary jego zainteresowań badawczych dotyczą architektury modernistycznej, roli rysunku w działalności architektów, zachowania dziedzictwa architektonicznego, procesów nadawania zabytkom architektury współczesnych funkcji, w tym zjawiska desakralizacji obiektów zabytkowych. Jest autorem lub współautorem 125 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz 3 monografii.

Równolegle do pracy badawczej i dydaktycznej na uczelni, prowadził działalność jako architekt, uzyskując kolejne uprawnienia i doświadczenia projektowe. Jest autorem lub współautorem ponad 180 zrealizowanych projektów, w tym ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych w Polsce (największa to kościół z zespołem klasztornym oo. Paulinów w Toruniu), na Ukrainie, Łotwie, w Kamerunie, na Węgrzech, Chorwacji, Republice Południowej Afryki, Słowacji. Równie istotnym kierunkiem jego działań architektonicznych są realizacje konserwatorskie (m.in. na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie).

Należy do międzynarodowych stowarzyszeń działających w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, takich jak: ICOMOS, DOCOMOMO, ReUSO, SKZ. Jest członkiem branżowych organizacji architektonicznych i budowlanych: SARP, MOIA, Rady Naukowej Galicyjskiej Izby Budownictwa, a także członkiem Międzynarodowego Instytutu ds. Edukacji Inżynierów WIETE w Melbourne.

Istotnym obszarem działalności akademickiej prof. Białkiewicza jest dydaktyka (w zakresie obrazowania architektury i tworzenia jej reprezentacji, projektowania, konserwacji zabytków i historii sztuki). Jest promotorem 3 prac doktorskich, licznych dyplomów magisterskich, uczestniczy w roli recenzenta w postępowaniach o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora. Bierze czynny udział w krajowej i międzynarodowej współpracy naukowo-dydaktycznej. Występował na ponad 70 konferencjach naukowych, m.in. w Nowym Jorku, Cottbus, Budapeszcie, Barcelonie, Florencji, Moskwie, Mexico City, Stambule, Kolonii, Quebecu, Singapurze, Xian, Bangkoku, Atenach. Doświadczenie związane z organizacją i zarządzaniem uczelnią pogłębił we współpracy z uczelniami polskimi i zagranicznymi z Włoch, Niemiec, Austrii i Rosji.

źródło: PK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie