Szkoły wyższe

Zmiana rektora w PUSB

Opublikowano: 2020-05-12

forum akademickie
Źródło: PUSB

Dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, obecna prorektor do spraw ogólnych i rozwoju, została wybrana na rektora Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Była jedyną kandydatką na to stanowisko.

Głosowanie w trybie zdalnym odbyło się w poniedziałek 11 maja. Dr Elżbieta Stokowska-Zagdan zastąpi w fotelu rektora dr. Daniela Stosa, który kierował uczelnią od 2015 roku.

Dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. PUSB, ukończyła studia pedagogiczne na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (1998). W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Dwa lata później związała się z Państwową Uczelnią im. Stefana Batorego (wówczas Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Skierniewicach). Pełniła w niej liczne funkcje, m.in. pełnomocnika ds. jakości kształcenia, kierownika projektów unijnych, członka Senatu (przez trzy kadencje), prorektora ds. studenckich i dydaktyki, prorektora ds. dydaktyki i badań. Obecnie jest prorektorem ds. ogólnych i rozwoju.

Posiada w dorobku zawodowym osiągnięcia organizacyjne, dydaktyczne i naukowe. Wdrożyła uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia, zainicjowała i koordynowała wymianę akademicką w ramach programu Erasmus+, koordynowała implementację nowelizacji kolejnych ustaw o szkolnictwie wyższym w obszarze kształcenia, pozyskała granty unijne na liczne projekty badawcze. Od 2007 roku jest ekspertem ds. oceny projektów unijnych w instytucjach rządowych i samorządowych, w tym w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Centrum Projektów Europejskich, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jest promotorem ponad dwustu pięćdziesięciu prac licencjackich i ponad stu sześćdziesięciu magisterskich oraz promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim. Kierowała interdyscyplinarnymi projektami badawczymi, których wyniki prezentowane były na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych. Jest autorką i współautorką licznych artykułów i monografii naukowych z zakresu kształcenia ustawicznego oraz edukacji zdrowotnej.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie