Szkoły wyższe

Zmiana rektora w PWSZ w Elblągu

Opublikowano: 2020-05-22

forum akademickie
Źródło: Facebook/PWSZ

Prof. Jarosław Niedojadło będzie nowym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Od września zastąpi na tym stanowisku prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Walczyka, kierującego uczelnią od 2011 roku.

Wybory w trybie zdalnym przeprowadzono w piątek 22 maja. Kolegium Elektorskie jednogłośnie opowiedziało się za kandydaturą dr hab. Jarosława Niedojadły, prof. PWSZ.

Rektor-elekt ur. się 7 sierpnia 1960 roku w Elblągu. Jest specjalistą w zakresie technologii maszyn. Ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym PG w 1995 roku. W latach 1996–2000  kierował Oddziałem Wydziału Mechanicznego PG w Elblągu w randze prodziekana ds. kształcenia. Od początku istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (tj. od 1998 r.) pełni funkcję dyrektora Instytutu Politechnicznego. W latach 2002–2007 był prorektorem ds. kształcenia elbląskiej PWSZ.

Był członkiem Komitetu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz jego zespołu roboczego. Brał udział w pilotażu poświęconym V poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, przeprowadzonym przez Fundację Rektorów Polskich (2015–2017). W latach 2016–2019 zasiadał w Specjalnym Zespole Ekspertów, powołanym przez MNiSW w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, a od 2019 roku pełni funkcję przewodniczącego zespołu doradczego, powołanego zarządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego do weryfikacji projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” oraz do opracowania programu praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym.

Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz członkiem zarządu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Elblągu. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz jest laureatem Nagrody Specjalnej Prezydenta Elbląga „Za zaangażowanie na rzecz szeroko rozumianej oświaty i nauki”.

MK, źródło: PWSZ w Elblągu

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie