Szkoły wyższe

Zmiana rektora w PWSZ w Koninie

Opublikowano: 2020-06-16

forum akademickie
Źródło: www.pwsz.konin.edu.pl

Prof. Artur Zimny, obecny prorektor ds. kształcenia, będzie od września rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Zastąpi na tym stanowisku prof. Mirosława Pawlaka, który stoi na czele uczelni od 2011 roku.

Wybory w PWSZ w Koninie przeprowadzono we wtorek 16 czerwca. Dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ, był jedynym kandydatem ubiegającym się o fotel rektora. 20-osobowe Kolegium Elektorów jednogłośnie powierzyło mu misję kierowania konińską PWSZ w kadencji 2020–2024.

Artur Zimny jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie (w zakresie finansów i zarządzania organizacjami, 2002) i magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (w zakresie gospodarki przestrzennej, 2003). W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (AE w Poznaniu), a w 2018 roku stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (Uniwersytet w Białymstoku).

Od 17 lat jest pracownikiem PWSZ w Koninie, w której uzyskał kolejne stopnie awansu zawodowego – rozpoczynał jako pracownik administracyjny zatrudniony na stanowisku referenta ds. promocji, a obecnie jest nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora uczelni. Od 2015 roku jest prorektorem ds. kształcenia PWSZ w Koninie. Wcześniej, w latach 2011–2015, był dziekanem Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie oraz pełnomocnikiem rektora ds. studiów podyplomowych (2009–2015).

W latach 2006–2013 współpracował z Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Koninie jako wizytator szkoleń, kursów i studiów podyplomowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Był członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina. Obecnie zasiada w Radzie Konińskiej Izby Gospodarczej (od 2015 roku). Pełni rolę rzeczoznawcy MEN ds. podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik ekonomista.

Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwoju zrównoważonego, inwestycji i gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym monografii pt. „Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce”, w której podjęta została próba określenia znaczenia publicznych uczelni zawodowych w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu regionalnym i lokalnym, a nade wszystko zaprezentowane zostały modele funkcjonowania omawianych szkół wyższych, zmierzające do wzmocnienia ich roli w rozwoju miast, powiatów i podregionów, na terenie których są zlokalizowane.

Za działalność na rzecz uczelni, miasta Konina i subregionu konińskiego został wyróżniony Medalem PWSZ w Koninie (2012), Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Miasta Konina” (2014) oraz Brązowym Krzyżem Zasługi (2019).

 MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie