Szkoły wyższe

Zmiana rektora w UPH w Siedlcach

Opublikowano: 2020-06-03

forum akademickie
Źródło: www.uph.edu.pl

Prof. Mirosław Minkina, obecny prorektor ds. nauki, przez najbliższe cztery lata będzie kierował Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Na stanowisku rektora zastąpi prof. Tamarę Zacharuk, stojącą na czele uczelni od 2012 roku.

Wybory w UPH przeprowadzono w środę 3 czerwca. Jedynym kandydatem ubiegającym się o fotel rektora był prof. Mirosław Minkina. Opowiedziało się za nim 122 ze 141 elektorów biorących udział w głosowaniu. Przeciw było 9, a 10 wstrzymało się od głosu. Będzie 12 rektorem siedleckiej uczelni.

Dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH, związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (do 2010 roku Akademia Podlaska) od 13 lat. Pełnił dotąd funkcję kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych oraz dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Od 2016 r. jest prorektorem ds. nauki. Wcześniej pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był też na placówkach dyplomatycznych w Ambasadzie RP w Brukseli oraz Przedstawicielstwie RP przy NATO i Przedstawicielstwie RP przy Unii Zachodnioeuropejskiej. Znajdował się w zespole dyplomatów, wprowadzających Polskę do NATO w 1999 r.

W 2002 r. obronił pracę doktorską „Problemy bezpieczeństwa w świetle nowej koncepcji strategicznej NATO”. Habilitację uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy „Wywiad w państwie współczesnym”. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym polityki bezpieczeństwa NATO, Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Jest autorem 8 monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych. Wypromował 4 doktorów i kilkudziesięciu magistrów. Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym i Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz Medalem za Zasługi dla Siedleckiej Uczelni. Jest członkiem Zespołu Doradców Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Należy do European Security Association i Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

MK, źródło: UPH


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie