Sprawy nauki

Znamy już władze Rady Doskonałości Naukowej

Opublikowano: 2019-06-26

forum akademickie
Źródło: MNiSW

We wtorek, 25 czerwca, odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady Doskonałości Naukowej. Prowadził je prof. Grzegorz Węgrzyn, biolog z Uniwersytetu Gdańskiego, który 4 czerwca został nominowany przez ministra nauki Jarosława Gowina na stanowisko przewodniczącego RDN.

Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Dba o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi.

Pierwsza kadencja RDN zaczęła się 1 czerwca i będzie trwała do końca 2023 roku. Skład RDN ustalany był w ramach wyborów, w których mogły wziąć udział wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Naukowców, którzy posiadali uprawnienia do głosowania i którzy znaleźli się na liście wyborczej, było ponad 28 tysięcy. Ponad 18 tys. z nich wzięło udział w wyborach. W Radzie Doskonałości Naukowej zasiada 141 osób.

– Cieszę się, że w skład Rady weszło tak wielu wybitnych naukowców – powiedział uczestniczący w posiedzeniu minister Jarosław Gowin.

W wyniku głosowania wiceprzewodniczącymi Rady zostali: prof. Bogusław Buszewski, chemik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i prof. Marian Gorynia, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Sekretarzem RDN wybrano prof. Bronisława Sitka, prawnika z Uniwersytetu SWPS.

Wszyscy członkowie władz RDN należą do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Obie instytucje będą funkcjonowały równolegle do końca 2020 r.  Prof. G. Węgrzyn w CK przewodniczy sekcji III Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Prof. B. Sitek jest sekretarzem CK. Prof. M. Gorynia jest wiceprzewodniczącym CK, a prof. B. Buszewski jest członkiem Sekcji V Nauk Matematycznych, Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi CK. Sekcje RDN ukonstytuują się we wrześniu.

(p)

W najbliższym (7-8/2019) numerze Forum Akademickiego obszerny wywiad z prof. Grzegorzem Węgrzynem, w którym m.in. o zmianach w Ustawie 2.0 dotyczących procedury awansowej

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie