Nagrody

Znamy tegorocznych zdobywców ELSEVIER Research Impact Leaders Award

Opublikowano: 2019-12-02

forum akademickie
Fot. PK

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – tegorocznymi laureatami ELSEVIER Research Impact Leaders Award. 

ELSEVIER Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Nagroda jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie. Nagroda, przyznawana w sześciu kategoriach, promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. Kapituła bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.

W tym roku laureatami zostały:

  • Politechnika Łódzka (Agriculture Sciences)

Rolnictwo i nauki weterynaryjne nie stanowią na PŁ kluczowego obszaru badań, a jedynie niewielki element w całym ekosystemie uczelni. Wśród publikacji z tej dziedziny 16% to publikacje znajdujące się wśród 10% najczęściej cytowanych. Wiodącą dyscypliną są nauki o zwierzętach i mleczarstwie. Na szczególną uwagę zasługuje jeden z dokumentów opublikowany przez badaczy, traktujący o wpływie probiotyków, prebiotyków i symbiotyków na zdrowie człowieka. Wspomniana publikacja uzyskała ponad 10-krotnie lepsze cytowania w odniesieniu do średniej światowej i została wielokrotnie wspomniana w mediach społecznościowych.

  • Politechnika Lubelska (Engineering & Technology)

Lubelska uczelnia prawie połowę swojego dorobku zawiera w publikacjach z zakresu nauk inżynierskich i technicznych. Najbardziej reprezentowaną dyscypliną jest materiałoznawstwo, gdzie znalazło się ponad 1/3 wszystkich publikacji z tej dziedziny. Prawie 2% publikacji znalazło się wśród najczęściej cytowanych na świecie. Badania z zakresu materiałów biodegradowalnych i opakowań były cytowane prawie 12 razy lepiej aniżeli podobne publikacje w tej dyscyplinie.

  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Humanities)

Zwycięzca utrzymuje wysoki wskaźnik współpracy międzynarodowej mierzony liczbą publikacji z autorami z zagranicy. Badania naukowców w tej jednostce skupiają się na tematach związanych z metodami uczenia, psychologią, podejmowaniem decyzji czy językoznawstwem. Publikacje te były cytowane o ponad 50% lepiej aniżeli inne w tej samej dyscyplinie.

  • Uniwersytet Jagielloński (Medical Sciences)

Medycyna kliniczna stanowi prawie połowę wszystkich publikacji w tej dziedzinie na UJ. Prace badawcze naukowców z tej uczelni poruszają tematy z takich zagadnień, jak: nowotwory (neoplasma), immunoterapia, microRNA czy choroby cywilizacyjne. Publikacje z tego zakresu stanowią 1/3 dorobku całej uczelni i były one cytowane ponad dwukrotnie lepiej niż podobne publikacje w tej dyscyplinie.

  • Uniwersytet Warszawski (Natural Sciences)

Publikacje z zakresu nauk przyrodniczych stanowiły na UW prawie 55% ogółu. Publikacje autorów afiliowanych do tej uczelni były cytowane o 57% lepiej niż wynosiła średnia światowa. Naukowcy z UW publikują swoje prace z najważniejszych tematów w dzisiejszej nauce, a dotyczą one galaktyk, gwiazd i planet, wykorzystania grafenu czy katalizy chemicznej. Jeden z artykułów poruszający tematykę nowych możliwości badania układów białkowych był cytowany ponad 3 razy lepiej od podobnych artykułów w swojej dyscyplinie.

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Social Sciences)

SGGW była liderem w kryterium dotyczącym udziału publikacji w najlepszych czasopismach z tej dziedziny. Prawie 60% z publikacji afiliowanych do tej uczelni znajdowało się w tytułach z pierwszych 25% najbardziej cytowanych czasopism. Najwięcej publikacji znalazło się w czasopismach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł traktujący o prognozach przyszłego wpływu zmian klimatycznych na zasoby wodne. Dokument ten był ponad 12 razy lepiej cytowany w swojej dyscyplinie aniżeli wynosi średnia światowa.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek, 2 grudnia, podczas gali towarzyszącej konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, organizowanej wspólnie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” przy współudziale Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

PK, MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie