Aktualności
Sport akademicki
01 Lutego
Opublikowano: 2022-02-01

Aż 10 mln zł dla studiujących sportowców

Tylko do 21 lutego trwa nabór zgłoszeń do III edycji Narodowej Reprezentacji Akademickiej. Dla studentów, którzy realizują karierę sportową, Ministerstwo Edukacji i nauki przeznaczyło 10 mln zł. To środki na sfinansowanie indywidualnych zajęć dodatkowych na uczelni.

To już trzecia edycja projektu skierowanego do studiujących sportowców. Aby mogli oni jednocześnie uczyć się i rozwijać talenty sportowe Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym stworzyło Narodową Reprezentację Akademicką. Z programu skorzystało już ponad 900 studentów.

10 mln zł wsparcia!

W tym roku przeznaczono rekordową kwotę w wysokości 10 mln zł. Środki finansowe są przeznaczone na wsparcie edukacji studentów-sportowców, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia. Uczelnia z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki dofinansuje studentowi dodatkowe zajęcia w ramach indywidualnego toku studiów z jednego kierunku. Jeżeli sportowiec studiuje na dwóch kierunkach, będzie mógł zdecydować, w ramach którego z nich chce otrzymać dofinansowanie. Dodatkowe zajęcia i konsultacje mogą zostać zorganizowane do dnia obrony pracy dyplomowej, do końca roku akademickiego, w którym student uzyskał absolutorium.

Kto może uzyskać wsparcie?

Środki finansowe są przeznaczone dla uczelni publicznych i niepublicznych, które kształcą minimum 200 studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów-zawodników szkolenia olimpijskiego, medalistów igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata seniorów i mistrzostw Europy seniorów, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studentów-sportowców z niepełnosprawnościami, w tym osoby niedosłyszące, a także studentów-sportowców posiadających klasy sportowe: mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M).

Uczelnia może otrzymać 18 tys. zł i dodatkowo do 10% kosztów pośrednich na studenta. Koszty bezpośrednie obejmują pulę do 100 godzin zajęć indywidualnych lub grupowych (liczba godzin lekcyjnych po 45 minut x stawka przeliczeniowa 180 zł brutto) w formie indywidualnej organizacji studiów. Mowa tu o indywidualnym przygotowaniu i doborze treści oraz form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się. Możliwe jest zorganizowanie zajęć grupowych dla kilku studentów-sportowców uprawnionych do objęcia wsparciem.

Zgłoszenia do udziału w programie „Narodowa Reprezentacja Akademicka” należy przesyłać do 21 lutego 2022 r. Wyniki naboru poznamy do końca marca. Szczegółowe informacje na stronie: https://sportowieczindeksem.pl/.

Sukces poprzednich edycji

Od początku projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczelni i studentów. W I edycji wsparciem objętych było 414 studentów z 42 uczelni. Na ten cel przeznaczono wówczas 7,1 mln zł. W ramach II edycji 502 studentów z 37 uczelni miało możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć, na organizację których przeznaczono łączną kwotę około 9,5 mln zł.

MK, źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)