Aktualności
Sport akademicki
25 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-05-25

W Krakowie dyskutowano o studenckiej aktywności fizycznej

Konferencja popularnonaukowa „Mens sana in corpore sano – edukacja prozdrowotna młodzieży” odbyła się na Politechnice Krakowskiej. Z badań wynika, że w trakcie pandemii problem ze studencką aktywnością fizyczną i ogólną sprawnością jeszcze bardziej się pogłębił.

Główną ideą spotkania, zorganizowanego z inicjatywy Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, była wymiana poglądów i przedstawienie nowych form edukacji prozdrowotnej młodzieży akademickiej. Z obrad wyłonił się alarmujący obraz kondycji polskich studentów. Eksperci uczestniczący w konferencji zaproponowali nowe podejście do modelu prowadzenia obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na uczelniach. Przekonują, że w kwestii podnoszenia świadomości prozdrowotnej studentów da się zrobić więcej niż dotąd.

Alternatywą dla klasycznego modelu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego ze studentami jest zindywidualizowany program aktywności studenckiej, w którym najpierw diagnozujemy możliwości wydolnościowe studenta, a potem proponujemy mu indywidualnie dopasowany plan aktywności fizycznej, tak by ćwiczył mądrze i bezpiecznie, w granicach swoich możliwości, wybierając odpowiadające mu zajęcia. My, nauczyciele akademiccy, trenerzy, instruktorzy, musimy być elastyczni i proponować takie formy zajęć, by nimi zaciekawić i odpowiadać na oczekiwania studentów – przyznaje Barbara Grabacka-Pietruszka, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej.

Jak dodaje, taki program indywidualnych zajęć dla studentów, uzupełniony poradami dietetyków, został opracowany przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej. Koordynuje go dr Andrzej Bahr, związany z PK od 1985 roku, znany w Polsce specjalista przygotowania fizycznego, współpracujący w przeszłości z ligowymi klubami piłkarskimi (m.in. Cracovią, Wisłą, Bruk-Betem Termaliką Nieciecza). Program rozpoczął się w 2016 roku.

Nie mieliśmy wtedy pojęcia, jak wstrzelimy się w potrzeby, które pojawiły się, gdy wybuchła pandemia koronawirusa. Dzięki programowi byliśmy przygotowani na prowadzenie studentów indywidualnie, nawet gdy nie można było odbywać zajęć sportowych w obiektach uczelni – tłumaczy dr Andrzej Bahr.

Program indywidualnej aktywności na PK skierowany jest przede wszystkim do osób o niskim i średnim poziomie wydolności fizycznej, nie posiadających nawyków sportowych, ale chcących poprawić swoją kondycję. Jest dobrowolny.

Student rozpoczyna udział w nim od oszacowania, na podstawie testu Astranda–Ryhminga na cykloergometrze, maksymalnego poboru tlenu. Wskaźnik ten bardzo wiarygodnie określa stan naszej wydolności.  Następnie oceniana jest masa i skład ciała (masa tłuszczowa i beztłuszczowa), a na podstawie tych badań wyjściowych tworzone są indywidualne programy aktywności fizycznej. Obejmują one minimum trzy aktywności fizyczne w tygodniu (przez około 45 minut ) o różnej skali intensywności – wyjaśnia dr Bahr.

Do monitorowania aktywności studenci korzystają z udostępnionych im przez uczelnię urządzeń rejestrujących parametry pracy serca.

Już taka prosta aktywność jak trzy spacery tygodniowo mogą znacząco polepszyć kondycję studenta, zwłaszcza takiego, który w ogóle nie interesuje się sportem, nie zna nawet Roberta Lewandowskiego, a startuje z poziomu słabej wydolności organizmu – przekonuje dr Bahr.

Udział w programie pozwala też na realizację innego ważnego celu – studenci zyskują świadomość prozdrowotną.

Przekonanie, że takie proste zachowania, jak rekreacyjna aktywność fizyczna i sposób żywienia, stanowią kluczowe czynniki warunkujące zdrowie, będzie mieć też wpływ na ich dzieci i bliskich. Absolwenci Politechniki Krakowskiej mogą się stać się w ten sposób ambasadorami zdrowego stylu życia – podkreśla Barbara Grabacka-Pietruszka.

Jak mówili uczestnicy konferencji, problem spadającego poziomu sprawności studentów nie dotyczy tylko uczelni technicznych, jest już coraz bardziej widoczny także wśród studentów akademii wychowania fizycznego.

Dyskusja (0 komentarzy)