Aktualności
Sprawy nauki
06 Lutego
Opublikowano: 2017-02-06

1 mld złotych na wsparcie innowacji w sektorze MŚP i 400 mln zł dla dużych przedsiębiorstw

Miliard złotych na wsparcie innowacji w sektorze MŚP i 400 mln zł dla dużych przedsiębiorstw. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowe konkursy „szybkiej ścieżki”.

– Szybka, oparta o kryteria jakościowe procedura przyznawania wsparcia przez NCBR to mechanizm, który daje polskim przedsiębiorcom szansę na niebywały rozwój – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.  – 1,4 mld zł to suma na wsparcie rodzimych firm chcących tworzyć innowacyjne rozwiązania.  Nie boimy się inwestować w ambitne projekty – wręcz przeciwnie, zachęcamy przedsiębiorców do zgłaszania projektów, które zmienią oblicze polskiej gospodarki  – podkreśla wicepremier Gowin.

Ogłoszone przez NCBR dwa konkursy to już kolejna edycja cieszącego się dużym zainteresowaniem programu „szybka ścieżka”, realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO Inteligentny Rozwój. Jego nowatorska formuła – ograniczenie formalności do niezbędnego minimum, prowadzony etapami nabór wniosków oraz krótki czas wydania decyzji o dofinansowaniu – jest bardzo atrakcyjna dla firm. Na przedsiębiorców z sektora MŚP w tej edycji czeka aż miliard złotych. Budżet konkursu dla dużych przedsiębiorców to z kolei 400 mln zł.

– „Szybka ścieżka” to unikalny w skali Europy mechanizm wsparcia, który łączy w sobie szybki proces wyłaniania projektów z kluczowymi dla tempa rozwoju gospodarczego kryteriami jakościowymi. Wprowadzając kolejne udogodnienia na etapie składania wniosków odciążamy przedsiębiorców, licząc na ich jeszcze większe zaangażowanie w działalność innowacyjną. Szukamy bowiem nowatorskich projektów, dobrze wpisanych w strategie rozwoju firm w oparciu o prace B+R, a nie takich, które są składane tylko po to, żeby dostać dotację  – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

W konkursach „szybkiej ścieżki” dla MŚP w 2016 roku przedsiębiorcy złożyli prawie tysiąc wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 5,5 mld zł. Duże przedsiębiorstwa złożyły zaś 74 wnioski, których łączna wartość wyniosła prawie 900 mln zł. W 2016 roku NCBR podpisał z beneficjentami tego programu umowy o dofinansowanie o łącznej wartości prawie 905 mln zł. Dzięki wsparciu uzyskanemu w „szybkiej ścieżce” polscy przedsiębiorcy pracują m.in. nad prototypem tomografu do zastosowań biomedycznych i wspomagania badań nad terapiami nowotworowymi, nowatorskim wieloczujnikowym systemem parkingowym,  innowacyjną technologią wytwarzania nowej generacji materiału do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych czy technologią namnażania komórek Treg do wytwarzania szczepionki do leczenia cukrzycy typu 1 w skali przemysłowej.

Ogłoszone 1 lutego konkursy to pierwsze z konkursów „szybkiej ścieżki” w tym roku. Nabór wniosków w obu – dla MŚP oraz dla dużych przedsiębiorstw – będzie trwał od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku. Szczegółowe informacje o „szybkiej ścieżce” dostępne są na stronie NCBR.

Dyskusja (0 komentarzy)