Aktualności
Sprawy nauki
24 Maja
Opublikowano: 2017-05-24

100 mln zł na innowacyjne technologie w dziedzinie fotoniki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zawarły porozumienie o realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii fotonicznych. Budżet przewidziany na projekty realizowane przez polskich naukowców i przedsiębiorców to 100 mln zł.

Podpisy pod dokumentem złożyli dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski oraz marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

– Nie da się zbudować silnej polskiej gospodarki nie opierając jej o polski przemysł zaawansowanych technologii, skoncentrowany na wiodących rodzimych produktach, technologiach i branżach. Te z kolei mogą powstać jedynie w wyniku rozwijania i komercjalizacji specjalistycznej wiedzy naukowców – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Lubelszczyzna posiada znaczące zaplecze naukowe w dziedzinie technologii fotonicznych. To dzięki wieloletnim pracom badawczym i doświadczeniu m.in. lubelskich naukowców powstała unikalna polska technologia światłowodów. Zawarte dziś porozumienie daje szansę na dalszy rozwój polskiego sektora fotoniki i komercjalizację opracowanych rozwiązań – dodaje prof. Chorowski.

– Wspólne przedsięwzięcie w zakresie fotoniki to promowanie w regionie przemysłu wysokich technologii, a w perspektywie szansa dla Lubelskiego na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju – zapowiada marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. – W dziedzinie naukowej mamy już na tym polu pewne osiągnięcia. Jako władze województwa jesteśmy zainteresowani stymulowaniem i poszerzaniem współpracy jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorcami z naszego terenu, ale pragniemy też zachęcić do współpracy inwestorów z całego kraju, którzy widzą możliwości w naszym regionie i tu chcą prowadzić i rozwijać swoją działalność. Liczymy, że rozwój przedsiębiorczości technologicznej w obszarze fotoniki przełoży się bezpośrednio na rozwój gospodarczy w wielu dziedzinach i przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarki naszego województwa – dodaje Sławomir Sosnowski.

Województwo lubelskie to pierwszy w Polsce region, który zwrócił się do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z propozycją ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia pn. Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych. W wyniku zawartego porozumienia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz województwo lubelskie ogłoszą otwarte konkursy na projekty B+R w obszarze fotoniki. Na budżet programu wynoszący 100 mln zł obie strony składają się po połowie z czego 30 mln zł stanowić będzie wkład własny wnoszony przez wykonawców projektów. Szczegółowy zakres tematyczny konkursów określony zostanie na podstawie agendy badawczej programu i obejmować będzie technologie dla cyfryzacji nowej generacji, badania dedykowane czujnikom światłowodowym, a także prace poświęcone innowacyjnym źródłom światła. Porozumienie zostało zawarte na okres 10 lat.

Efekty projektów realizowanych w ramach ww. obszarów tematycznych będą miały bezpośredni wpływ na rozwój wszystkich inteligentnych specjalizacji regionu lubelskiego, jakimi są biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka.

Źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)