Aktualności
13 Czerwca
Źródło: Twitter/jmbujnicki
Opublikowano: 2019-06-13

Prof. Janusz Bujnicki laureatem Young Academy of Europe Prize

Prof. Janusz Bujnicki, kierujący Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz zespołem w Pracowni Bioinformatyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, został laureatem tegorocznej Young Academy of Europe Prize. Do nagrody nominowała go Akademia Młodych Uczonych PAN, której był członkiem w latach 2011–2016.

Nagroda, której patronuje André Mischke – zmarły w ub. roku holenderski naukowiec, jeden z założycieli Young Academy of Europe – wręczana jest za promowanie nauki, jej popularyzację oraz wspieranie przyszłych pokoleń naukowców i uczonych w Europie. YAE docenia w ten sposób wiodącą rolę laureatów na arenie międzynarodowej w badaniach naukowych oraz zarządzaniu i kształtowaniu polityką. Dotąd uhonorowano nagrodą prof. Rianne Letschert z Maastricht University (2017) i prof. Gabi Lombardo, dyr. European Alliance for Social Sciences and Humanities (2018). Tegorocznym laureatem został prof. dr hab. Janusz Bujnicki.

Z wykształcenia jest biologiem i jednym z autorytetów w dziedzinie bioinformatyki w Polsce. W swojej pracy łączy badania teoretyczne i doświadczalne. Jego zespół badawczy zajmuje się opracowaniem nowych algorytmów i ich implementacji w postaci oprogramowania komputerowego, zastosowaniem tych metod do analizy danych biologicznych oraz badaniami doświadczalnymi. Główne kierunki analiz to zbadanie zależności między sekwencją, strukturą i funkcją RNA, zrozumienie podstawowych procesów biologicznych zachodzących z udziałem białek i RNA oraz użycie zdobytej wiedzy w celu zaprojektowania i stworzenia nowych cząsteczek, które mogą mieć zastosowanie w praktyce – jako związki wiodące dla przyszłych leków lub jako maszyny molekularne, użyteczne w biotechnologii lub nanotechnologii.

Do jego największych osiągnięć naukowych należy opracowanie nowatorskich metod komputerowego modelowania struktury przestrzennej białek, kwasów nukleinowych i ich kompleksów oraz zastosowanie tych metod wraz z technikami doświadczalnymi do zbadania struktury i funkcji wielu białek, a także do zaprojektowania nowych enzymów o unikatowych, nie występujących w przyrodzie cechach (m.in. nukleaz o nowych specyficznościach substratowych).

Jest autorem ponad 300 publikacji, które były razem cytowane więcej niż 5000 razy. Zdążył już stworzyć własną szkołę naukową. Jest laureatem m.in. programu EMBO/HHMI Young Investigator Program i wielu innych nagród i stypendiów. W roku 2010 otrzymał prestiżowy ERC Starting Grant. W roku 2013 wygrał narodowy plebiscyt „Polacy z werwą” w kategorii Nauka.

Bierze udział w pracach różnych organizacji i ciał naukowych, w tym w Polskim Towarzystwie Bioinformatycznym (jako prezes w latach 2011–2013), w panelu LEGS organizacji Science Europe, Akademii Młodych Uczonych PAN, w ruchu społecznym Obywatele Nauki oraz w Komitecie Polityki Naukowej. W 2016 roku został wybrany do Polskiej Akademii Nauk i obecnie jest najmłodszym członkiem Akademii.

Young Academy of Europe André Mischke Prize w wysokości 1000 euro zostanie wręczona na dorocznym spotkaniu członków organizacji 24 października w Barcelonie.

MK

Źródło: AMU, www.yacadeuro.org

O badaniach prof. Janusza Bujnickiego pisaliśmy w artykule „Modelowy wynalazca”

 

Dyskusja (0 komentarzy)