Aktualności
Sprawy nauki
01 Lutego
Opublikowano: 2017-02-01

11. Międzynarodowy Kongres Fykologiczny

11. Międzynarodowy Kongres Fykologiczny – 11th International Phycological Congress odbędzie się w Szczecinie na Uniwersytecie Szczecińskim (budynek Wydziału Humanistycznego) w dniach 13-19 sierpnia 2017 r. Głównym organizatorem Kongresu jest Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Międzynarodowe Towarzystwo Fykologiczne. Tradycja Kongresów Fykologicznych sięga 1982 roku, kiedy to w Kanadzie odbył się pierwszy kongres. Po nim co trzy–cztery lata odbywały się kolejne kongresy: w Danii, Australii, USA, Chinach, Holandii, Grecji, RPA i Japonii, a liczba uczestników za każdym razem wahała się między 400 a 500 osób. Tematyka tegorocznego Kongresu obejmować będzie najnowsze osiągnięcia w światowych badaniach fykologicznych, czyli dotyczące szeroko pojmowanej grupy glonów. W szczególności, zgodnie z ogólnym hasłem Kongresu („Challenges of the molecular era for algal research and the promise of bioprospecting” – „Wyzwania ery molekularnej dla badań nad glonami i potencjalnie korzyści bioprospektingu”), szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia związane z molekularnymi i genetycznymi aspektami badań nad glonami i powiązaniem takich badań z poszukiwaniem możliwości praktycznego wykorzystania glonów morskich i słodkowodnych do otrzymywania substancji i produktów o znaczeniu użytkowym, np. w przemyśle spożywczym, medycznym, w nanotechnologii i szeregu innych dziedzin.

W ramach Kongresu odbędą się cztery plenarne wykłady, wygłoszone przez fykologów o światowej renomie: Georga Pohnerta – „Chemiczna komunikacja u mikroglonów – jak jednokomórkowe organizmy kształtują i postrzegają swoje środowisko”, Zoe Finkel – „Ewolucyjny odcisk na składzie makrocząsteczkowym mikroglonów”, Niklasa Krögera – „Jak zbudować szklany dom – badania nad molekularnym mechanizmem morfogenezy krzemionki u okrzemek” oraz Christine Maggs – „Systematyka linneuszowska w czasach »Big Data«”. Pozostałe wykłady wygłoszone będą w ramach 15-tu sympozjów o następujących tytułach: „Wpływ zmian globalnych na fizjologię i skład glonów”,

„Genom Porphyra jako model w śledzeniu trendów ewolucyjnych krasnorostów i ich adaptacji do środowiska”, „Mikrobiomy glonowe w ekologii, fizjologi, rozwoju i ewolucji”, „Zastosowanie wysokosprawnego sekwencjonowania w systematyce glonów”, „Meta-barkodowanie i metagenomika fitoplanktonu”, „Endosymbioza i ewolucja w plastydach pochodzących z krasnorostów”, „Genetyka ewolucyjna glonów”, „Obecne i historyczne procesy kształtujące biogeografię mikroglonów”, „Systematyka i ewolucja makroglonów”, „Jak nadawać nazwy glonom: nazwy, taksony i bazy danych”, „Glony Bałtyku – od przeszłości w przyszłość”, „Biolodzy a paleontolodzy: jak pogodzić te dwa podejścia”, „Podstawy przejścia od hodowli glonów do agronomii morskiej”, „Bioprospekting glonów: zysk ze zbierania glonów”, „Dać sobie radę ze szkodliwymi zakwitami glonów”.

Równolegle odbędzie się też 9 dodatkowych fykologicznych sesji na temat: biotechnologii, cytologii i biologii molekularnej, filogenezy i taksonomii glonów, ekologii makro- i mikroglonów, mineralizacji, fizjologii i biochemii, biologii reprodukcyjnej i ultrastruktury glonów.

Honorowy patronat nad Kongresem obejmą Prezydent Miasta Szczecina i Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, a patronat medialny nad wydarzeniem sprawują miesięcznik „Forum Akademickie” oraz przedstawiciel mediów lokalnych – Kurier Szczeciński.

Dyskusja (0 komentarzy)