Aktualności
Sprawy nauki
26 Września
Fot. Paweł Brzeziński
Opublikowano: 2019-09-26

Prof. Iwona Hofman ponownie prezesem PTKS

Prof. zw. dr hab. Iwona Hofman, dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, została ponownie wybrana na Prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Będzie to jej trzecia kadencja na tym stanowisku.

Władze PTKS na kadencję 2019–2022 wybrano na V Walnym Zjeździe w Warszawie. Do Zarządu organizacji powołano: dr hab. Małgorzatę Adamik-Szysiak z Zakładu Dziennikarstwa na Wydziale Politologii UMCS, prof. Agnieszkę Hess z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ks. prof. dr. hab. Michała Drożdża z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dr. hab. Michała Głowackiego z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Katarzynę Kopecką-Piech z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Małgorzatę Łosiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr. hab. Marka Mazura z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prof. Iwona Hofman kieruje Zakładem Dziennikarstwa i Pracownią Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Jest także profesorem Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnavie oraz ekspertem Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie. Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 roku, koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury”. W kręgu jej zainteresowań naukowych są ponadto problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki, teoria gatunków dziennikarskich, marketing polityczny. W marcu tego roku została powołana na przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN na kadencję 2019–2022.

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej zostało powołane 22 kwietnia 2007 roku we Wrocławiu. Prof. Hofman jest jego prezesem od 2013 roku. Aktywność PTKS ma prowadzić do integracji środowiska badaczy i praktyków komunikowania, uporządkowania obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami oraz podniesienia ich rangi i poziomu. Cele Towarzystwa realizowane są przede wszystkim poprzez: pracę sekcji badawczych (spotkania, konferencje, projekty badawcze), odbywające się co 3 lata kongresy PTKS, wydawanie anglojęzycznego półrocznika „Central European Journal of Communication”, współpracę z naukowymi towarzystwami międzynarodowymi (ICA, ECREA, IPSA, IAMCR), rozwijanie współpracy z badaczami i uczelniami w Europie Środkowej.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)