Aktualności
Sprawy nauki
26 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-26

1,2 mld zł na Zintegrowane Programy Uczelni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże uczelniom miliard dwieście milionów złotych na poprawę jakości kształcenia i dostosowanie programów studiów do potrzeb regionów. 

Na inaugurację kongresu #KadryPrzyszłości, który odbywa się we Wrocławiu, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ogłosiła wyniki trzech konkursów „Zintegrowane Programy Uczelni”. Łącznie NCBR rozdysponuje w nich 1,2 mld zł. Środki na realizację 158 projektów otrzyma 111 ośrodków akademickich. Dzięki wsparciu NCBR możliwe będzie podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich, wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

– Mimo że program działa dopiero od dwóch lat, to w tym czasie udało się osiągnąć ogromne efekty – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekazało łącznie w dwóch edycjach 2,8 miliarda złotych na nowatorskie programy kształcenia, z których większość już funkcjonuje na wielu polskich uczelniach. Dzięki nim studenci będą lepiej przygotowani na czekające ich wyzwania zawodowe, co przełoży się na efektywność polskiej gospodarki – mówił Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Łączny budżet trzech konkursów wynosił 1,05 miliarda złotych, jednak ze względu na wysoką jakość zgłoszonych projektów i istotność działań w nich przewidzianych, NCBR postanowił zwiększyć środki na dofinansowanie projektów w konkursie o 150 milionów złotych.

Zgodnie z wymogami konkursu, dofinansowane projekty obejmują zakresem merytorycznym przynajmniej 3 z wymaganych modułów: programów kształcenia, podnoszenia kompetencji studentów, programów stażowych, wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy (np. akademickie biura karier), studiów doktoranckich oraz zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Dodatkowo, w konkursie na rzecz rozwoju regionalnego działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne i wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.

– Druga edycja konkursu, podobnie jak pierwsza, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony ośrodków akademickich – łącznie do NCBR wpłynęło 201 wniosków o wartości przekraczającej 1,5 miliarda złotych. Pokazuje to, jak ogromny potencjał tkwi w ośrodkach naukowych, które dostosowują swoją ofertę dydaktyczną do zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego – wskazał dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

Najlepiej zostały ocenione projekty Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu („Zintegrowane Programy Uczelni” ścieżki pierwszej), Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie („Zintegrowane Programy Uczelni” ścieżki drugiej) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II („Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego”).

Źródło: MNiSW

Zintegrowane Programy Uczelni ścieżki pierwszej

Zintegrowane Programy Uczelni ścieżki drugiej

Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego

 

Dyskusja (0 komentarzy)