Aktualności
Sprawy nauki
17 Listopada
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-11-17

Deklaracja współpracy w zakresie ewaluacji Ustawy 2.0

Deklarację współpracy w zakresie ewaluacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce podpisali przedstawiciele dziewięciu podmiotów reprezentujących środowisko akademickie.

Deklaracja jest odpowiedzią na rozpoczęte w Ministerstwie Nauki i Edukacji prace nad korektą Konstytucji dla Nauki – sztandarowej reformy ministra Jarosława Gowina. W jej efekcie wzmocniono autonomię uczelni, zmieniono model kształcenia doktorantów, a ocenę działalności naukowej przeniesiono z wydziałów na dyscypliny. Konstytucja dla Nauki kładzie nacisk na to, by naukowcy publikowali w czasopismach znajdujących się w międzynarodowych bazach, które ułatwiają badaczom z całego świata docieranie do tych treści. Po reformie uczelnie zyskały też większą swobodę w decydowaniu o swoich działaniach.

„Na podstawie dotychczasowych doświadczeń i obserwacji płynących z procesu wdrażania zapisów ustawy z 20 lipca 2018 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podejmujemy inicjatywę powołania eksperckiego zespołu koordynującego jej ewaluację w ramach reprezentowanych przez nas instytucji. Powołany w tym celu zespół ekspertów dokona obiektywnej i merytorycznej oceny wdrożonych zmian w całym zakresie funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki oraz wskaże obszary i zapisy wymagające udoskonalenia. Nasza propozycja (…) wynika z troski o przyszłość polskiej edukacji i nauki oraz z partycypacyjnego podejścia do tworzenia prawa” – napisali sygnatariusze deklaracji.

Wyrazili też nadzieję, że „wyniki prac zespołu zostaną uwzględnione w działaniach legislacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki, przyczyniając się do wzmocnienia nauki i szkolnictwa wyższego jako sektora strategicznego z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i kulturowego rozwoju państwa polskiego” .

Pod dokumentem podpisali się:

 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
 • dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni
  Zawodowych
 • prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP
 • prof. dr hab. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • Aleksy Borówka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

MK

Deklaracja

Skład Zespołu Koordynacyjnego

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: