Aktualności
Sprawy nauki
19 Listopada
Opublikowano: 2020-11-19

Akademia Młodych Uczonych PAN jednym z członków-założycieli YASAS

Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk została 6 listopada jednym z 14 członków-założycieli europejskiego zrzeszenia akademii młodych uczonych Young Academies Science Advice Structure (YASAS).

O powołaniu nowej inicjatywy rozmawiano już podczas spotkania europejskich młodych akademii, które odbyło się online na początku lipca. Wówczas na agendzie stanął temat włączenia tych organizacji do struktur doradztwa naukowego na poziomie europejskim. W efekcie powołano grupę roboczą (także z udziałem przedstawiciela Akademii Młodych Uczonych PAN), której kilkumiesięczna praca doprowadziła do utworzenia YASAS. Celem nowego zrzeszenia  jest przystąpienie do Europejskiego  Projektu  Doradztwa  Naukowego  dla  Polityki  w ramach przyszłej wersji programu  SAPEA (Science  Advice  for Policy by  European  Academies).

Mamy nadzieję, że za pośrednictwem YASAS niezależny głos młodych naukowców odegra większą rolę w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej – mówi dr hab. Karol Palka, przewodniczący AMU PAN.

Akademia Młodych Uczonych PAN jest jednym z 14 członków-założycieli YASAS, obok krajowych akademii z Rumunii, Niemiec, Szkocji, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Danii Belgii, Węgier i Norwegii oraz dwóch akademii międzynarodowych z siedzibą w Niemczech: Young Academy of Europe i Global Young Academy. Polskę w YASAS będzie reprezentował dr Jacek Kolanowski, obecny wiceprzewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN, pracujący w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Podczas pierwszego zgromadzenia ogólnego, zaplanowanego na grudzień, wybrane zostaną władze zrzeszenia.

W skład systemu doradztwa naukowego wchodzą obecnie: zespół tzw. głównych doradców naukowych (Chief Scientific Advisors; w ostatniej kadencji jednym z nich był prof. Janusz Bujnicki, były członek AMU) oraz sieć SAPEA, w skład której wchodzi pięć organizacji: Academia Europaea, All European Academies (ALLEA), European Academies Science Advisory Council (EASAC), European Council of Academies of Applied Sciences (Euro-CASE), Federation of Eurpean Academies of Medicine (FEAM).

Akademia Młodych Uczonych PAN została powołana Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. Ma za zadanie aktywizować środowisko młodych pracowników nauki m.in. poprzez przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki, organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych oraz upowszechnianie ich wyników, przygotowywanie opinii oraz ocen naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych, a także upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: