Aktualności
Sprawy nauki
02 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-02

Nagrodzono najlepsze prace z zakresu własności intelektualnej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił wyniki konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem.

Do konkursu można było zgłaszać prace z zakresu nauk prawnych, technicznych i przyrodniczych. W XVIII edycji do Urzędu Patentowego RP wpłynęło 35 prac, w tym 5 habilitacyjnych, 1 doktorska, 26 magisterskich oraz 3 licencjackie. Ośmioosobowe jury dokonało oceny zgłoszonych prac i podjęło decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień ufundowanych przez: Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Nagrody i wyróżnienia Ministra Edukacji i Nauki otrzymali:

w kategorii praca habilitacyjna

 • Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska (Uniwersytet w Białymstoku) – nagroda za pracę „System patentowy w gospodarowaniu wiedzą. Ekonomia wiedzy technicznej skodyfikowanej”
 • Justyna Ożegalska-Trybalska (Uniwersytet Jagielloński) – nagroda za pracę „Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu”

w kategorii praca doktorska

 • Mateusz Żuk (Uniwersytet Warszawski) – I nagroda za pracę „Zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej”

w kategorii praca magisterska

 • Michał Nita (Uniwersytet Warszawski) – I nagroda za pracę „Ochrona renomowanego znaku towarowego w prawie chińskim i polskim – analiza porównawcza”
 • Jakub Wyczik (Uniwersytet Śląski) – I nagroda za pracę „Dobra wirtualne – aspekty cywilnoprawne”
 • Marcin Gozdanek (Uczelnia Łazarskiego) – III nagroda za pracę magisterską „Wytwory sztucznej inteligencji a prawo własności intelektualnej”

w kategorii praca licencjacka

 • Anna Cielecka (Uniwersytet Jagielloński) – I nagroda za pracę „Rzeczywiste używanie znaku towarowego Unii Europejskiej – aspekt terytorialny”

Nagrody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymali:

w kategorii praca habilitacyjna

 • Edyta Całka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – nagroda za pracę habilitacyjną „Oznaczenia naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. Studium z prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego”

w kategorii praca magisterska

 • Katarzyna Macieląg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – I nagroda za pracę „Podmiot autorskich praw majątkowych do utworu audiowizualnego na tle prawnoporównawczym”
 • Aleksander Elmerych (Uniwersytet Jagielloński) – II nagroda za pracę „Unijny znak towarowy na tle konwencji WIPO – ochrona i zakres zastosowania”
 • Aleksandra Wieczorkiewicz (Uniwersytet Jagielloński) – II nagroda za pracę „Sampling a prawnoautorska ochrona utworu muzycznego”
 • Jakub Drąg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – III nagroda za pracę „Streaming gier komputerowych i let’s play z perspektywy prawa autorskiego”
 • Magdalena Imburska (Uniwersytet Jagielloński) – wyróżnienie za pracę „Swoboda wypowiedzi a ochrona znaków towarowych”
 • Julia Pampuchowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – wyróżnienie za pracę „Umowa licencyjna w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem zasady ochrony twórcy”
 • Katarzyna Pulit (Uniwersytet Warszawski) – wyróżnienie za pracę „Ochrona domen internetowych na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”

Nagrody Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymali:

w kategorii praca habilitacyjna

 • Joanna Sitko (Politechnika Lubelska) – nagroda za pracę „Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze”
 • Łukasz Żelechowski (Uniwersytet Warszawski) – nagroda za pracę „Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne”

MK

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: