Aktualności
Sprawy nauki
17 Lipca
Opublikowano: 2019-07-17

139. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN

27 czerwca 2019 roku, w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie odbyła się 139. sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk.

Członkowie Akademii przyjęli roczne sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz sprawozdanie ze statutowej działalności Akademii w 2018 roku, przedstawione przez prof. Jerzego Duszyńskiego, pPrezesa PAN. Członkowie Zgromadzenia podjęli uchwałę w sprawie utworzenia komitetów naukowych PAN na kadencję 2020-2023 i wskazania wydziałów Akademii, z którymi one współpracują. Referując projekt uchwały prof. Romuald Zabielski, wiceprezes PAN, poinformował uczestników sesji, że Prezydium PAN przyjęło nowy regulamin wyboru członków i organów komitetów naukowych PAN.

Prof. Andrzej Górski, przewodniczący Komisji ds. etyki w nauce, przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w ubiegłym roku. Zwrócił uwagę na uregulowania zawarte w ustawie z 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce, które podkreślają znaczenie etyki w badaniach naukowych i działalności akademickiej. Komisja do spraw etyki w nauce w ciągu ośmiu lat swojej działalności wypracowała kilkanaście stanowisk dotyczących przestrzegania zasad etyk w badaniach naukowych i opracowała Kodeks etyki pracownika naukowego, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne PAN.

Podczas sesji odbyły się wybory członków Akademii Młodych Uczonych, których kadencja rozpoczęła się 1 lipca 2019 r. Wybrano 17 członków AMU. Podczas zgromadzenia przedstawiono także sprawozdania przedstawicieli oddziałów PAN.

Po prezentacji prof. Pawła Rowińskiego, wiceprezesa PAN, odnoszącej się do wstępnych założeń systemowej nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk odbyła się dyskusja z udziałem członków Akademii i dyrektorów instytutów PAN. W jej wyniku ustalono sposób dalszego procedowania. Prof. Rowiński zwrócił się do obecnych na sali o zgłaszanie elektronicznie uwag do przedstawionych propozycji do połowy września br.
Sesji towarzyszyła wystawa pt. Wystawy z różnych stron świata ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej. Wielka Brytania.

JK

(Źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)