Aktualności
25 Września
Źródło: www.urk.edu.pl
Opublikowano: 2020-09-25

Nagroda za przebudowę spichlerza

Przebudowa spichlerza, służącego dawniej do przechowywania zbóż i suszonek, na nowoczesny obiekt dydaktyczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie została doceniona nagrodą główną w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.”. Ogłoszenie wyników odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w roku 2019, wyróżniających się szczególnymi walorami. Napłynęło 460 zgłoszeń z całego kraju. Nagrody przyznano w 12 kategoriach „Modernizacja Roku” oraz czterech kategoriach „Budowa XXI w.”. W każdej z nich przyznano jedną główną nagrodę oraz wyróżnienie. Zgłoszony przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja obiekt – spichlerz mieszczący się przy ul. Balickiej 253 C w Krakowie – zdobył 1. nagrodę w kategorii „Edukacja i Oświata”. Nagrodę odebrał zastępca kanclerza, dyrektor ds. technicznych – Artur Szymacha.

Wykonawcą inwestycji była firma Budimex SA Kraków, natomiast projektantem: FHU Koliber, Ewa Miśków-Janik. Prace związane były z przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynków gospodarczych. Obiekty powstały w 1885 roku i służyły głównie do przechowywania zbóż, suszonek, a także utrzymania zwierząt gospodarskich. Remont objął trzy budynki: spichlerz, budynek inwentarski oraz budynek magazynowy. Przed remontem ich powierzchnia wynosiła 717,89 metrów kwadratowych, natomiast obecnie wynosi 1027,23 m kw (w tym: powierzchnia dydaktyczna – 849,89 m kw i sala konsumpcyjna wraz z zapleczem – 177,34 m kw).

Zabudowania gospodarcze o powierzchni 717,89 m kw, wchodzące w skład dawnego założenia dworskiego, powstałego w 1885 roku dzięki staraniom Czesławy i Adolfa Schoenów, przekształcone zostały w nowoczesny kompleks dydaktyczny. Przebudowany obiekt składał się z trzech połączonych ze sobą budynków: dwupiętrowego spichlerza oraz parterowego budynku inwentarskiego i budynku magazynowego. Od momentu przejęcia nieruchomości przez uczelnię obiekt wykorzystywany był w głównej mierze jako pomieszczenia gospodarcze, a w części budynku magazynowego funkcjonowało laboratorium prowadzone przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny.

Obecnie w obiekcie o powierzchni 1 027,23 metrów kwadratowych powstały m.in. sale wykładowe i ćwiczeniowe, pokoje pracy cichej oraz sala konsumpcyjna wraz z zapleczem. Budynek został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja została przeprowadzona z dużą dbałością o zachowanie elementów historycznych, dzięki czemu możemy teraz podziwiać zabytkowe wątki kamienne i ceglane.

Łączna wartość robót wyniosła 5 475 898 zł (bez robót dodatkowych w wysokości 173 755 zł). Prace termomodernizacyjne były współfinansowane ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

MK, źródło: URK

Dyskusja (0 komentarzy)