Aktualności
16 Października
Źródło: www.thc.org.pl
Opublikowano: 2020-10-16

Przyznano Złote Hipolity

Cztery osoby związane ze środowiskiem akademickim zostały uhonorowane Złotymi Hipolitami, najcenniejszymi wyróżnieniami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Statuetki przyznawane są ludziom, których postawa odznacza się szacunkiem dla pracy i tradycji pozytywistycznych oraz wartości patriotycznych. Laureaci zyskują godność „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej”. Przez 20 lat Złotymi Hipolitami uhonorowano 144 osobistości ze świata nauki, mediów, biznesu, kultury, sztuki i duchowieństwa, którzy swoją działalnością i dokonaniami trwale zapisały się w świadomości społecznej. W jubileuszowej edycji uhonorowano osiem osób, w tym cztery wywodzące się ze świata nauki:

  • prof. Stefana Jurgę – fizyka, rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1996–2002, od 2010 roku dyrektora stworzonego przez siebie interdyscyplinarnego Centrum NanoBioMedycznego UAM. Znacząco przyczynił się do powstania kampusu uniwersyteckiego na Morasku, Collegium Polonicum w Słubicach nad Odrą oraz Kolegium Europejskiego w Gnieźnie. Prowadzi badania naukowe w obszarze nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych i medycznych w zakresie nanonauki i nanotechnologii. Jego prace dotyczą nanomateriałów, nanostruktur i nanokompozytów do multimodalnych zastosowań w naukach materiałowych, biomedycynie, ochronie środowiska;

 

  • prof. Witolda Modzelewskiego – prawnika, wiceministra finansów w latach 1992–1996, nauczyciela akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego, niekwestionowanym autorytetem w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Od ponad 40 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Od 1996 roku jest prezesem Instytutu Studiów Podatkowych;

 

  • prof. Andrzeja Nowaka – historyka, sowietologa, publicystę, nauczyciela akademickiego, kierownika Zakładu Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora zwyczajnego w Instytucie Historii PAN, członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Zajmuje się głównie historią polityczną i myślą polityczną Europy Wschodniej XIX–XX wieku. Jest znawcą historii stosunków polsko-rosyjskich. Autor wielotomowych Dziejów Polski;

 

  • prof. Hannę Suchocką – polityka, prawnika, nauczyciela akademickiego, premiera RP w latach 1992–1993. Od 1988 do 1992 roku była wykładowcą Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 roku została adiunktem w Centrum Praw Człowieka Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od 2015 do 2018 roku kierowała Katedrą Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Oprócz nich wyróżniono: Jana A.P. Kaczmarka – kompozytora, autora muzyki do filmów i spektakli teatralnych, Emiliana Kamińskiego – aktora i reżysera, wokalistę, pisarza, abp. Wojciecha Polaka – metropolitę gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, prof. Ewę Wycichowską – tancerkę, choreografa, pedagoga, menadżera kultury, dyrektor Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego w latach 1988–2016.

Z uwagi na sytuacją epidemiczną tegoroczną Galę „Złote Hipolity 2020”, podczas której zostaną wręczone statuetki, przełożono na 5 grudnia. Odbędzie się w Sali Lubrańskiego UAM.

Laureatów do nagrody zgłaszają osoby zaufania publicznego oraz kapituła, która jest powoływana każdego roku. Przewodniczy jej z reguły rektor jednej z poznańskich uczelni (w tym roku prof. Jan Pikul – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu). Składa się zawsze z jedenastu osób i nie przeprowadza nad żadną propozycją głosowania – każdy laureat wyróżniony statuetką musi uzyskać pełen konsensus wśród członków kapituły.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego powstało w 2000 roku w Poznaniu. Propaguje pozytywistyczne tradycje pracy organicznej oraz upowszechnia wiedzę o życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego. Co roku przyznaje nagrodę Złotego Hipolita.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)