Aktualności
Sprawy nauki
23 Listopada
Opublikowano: 2018-11-23

156 beneficjentów Programu im. Bekkera

156 polskich naukowców i nauczycieli akademickich zdobyło stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozstrzygnęła pierwszy nabór wniosków w Programie im. Bekkera.

Spośród wyłonionych do finansowania wniosków największa grupa to badacze nauk przyrodniczych (68). Nauki społeczne reprezentuje 37 przedstawicieli, a nauki inżynieryjne i techniczne – 32. Z kolei cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów to Stany Zjednoczone (41), Niemcy (21), Wielka Brytania (16), Włochy (12) i Australia (11). Beneficjenci programu będą gościć m.in. na uniwersytetach w Lund, Melbourne, Berlinie, Heidelbergu, Manchesterze, Bazylei, a także w Massachusetts Institute of Technology, École Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Chimie ParisTech) czy The European Organization for Nuclear Research CERN.

W pierwszym naborze złożono 519 wniosków, z których 509 pozytywnie przeszło procedurę oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. W wyniku preselekcji do kolejnego etapu oceny merytorycznej rekomendowano 288 wniosków. Na ostateczną ocenę merytoryczną składała się ocena dwóch recenzentów zewnętrznych oraz zespołu oceniającego powołanego przez Dyrektora NAWA.

Celem Programu im. Bekkera jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców i nauczycieli akademickich poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych zespołach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowej współpracy.

Źródło: NAWA

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania w Programie im. Bekkera

Dyskusja (0 komentarzy)