Aktualności
Sprawy nauki
22 Sierpnia
Źródło: www.ncbr.gov.pl
Opublikowano: 2019-08-22

1,7 mld zł dla innowatorów. 600 mln zł na innowacje na Mazowszu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło  dwa kolejne konkursy w formule Szybkiej Ścieżki. Dzięki nowej inicjatywie – „Ścieżce dla Mazowsza” – wsparcie z agencji wykonawczej ministra nauki i szkolnictwa wyższego otrzymają również projekty B+R realizowane w województwie mazowieckim. Na wsparcie nowatorskich projektów NCBR przeznacza łącznie 1,7 mld zł.

– Korzystamy z każdej możliwości i różnych instrumentów prawnych, podatkowych i finansowych by skutecznie wspierać polskich przedsiębiorców i naukowców. Ogłaszane przez NCBR konkursy to nie tylko strumień pieniędzy dla innowatorów, w tym dzięki naszym staraniom także 600 mln zł dla przedsiębiorców z samego Mazowsza. To przede wszystkim szansa na realizację ciekawych i ambitnych projektów, które zmieniają na lepsze nasze otoczenie. Innowacyjność, nawet jeśli wydaje nam się abstrakcyjnym pojęciem, oznacza konkretne zmiany w życiu ludzi w różnych dziedzinach, na przykład w zdrowiu, finansach, transporcie czy prowadzeniu biznesu – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wspieranie innowacyjności to jeden z głównych priorytetów polityki spójności. Dotyczy to również finansowania prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. W Programie Inteligentny Rozwój mamy podpisanych ponad 5 tysięcy umów, w ramach których przedsiębiorcy rozwijają i komercjalizują nowe rozwiązania, pomysły i idee. Ogłaszane przez NCBR nowe konkursy są nie tylko elementem innowacyjnego ekosystemu, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą sięgnąć po kolejną pulę unijnych środków, ale również jednym z narzędzi, pozwalających aby polska gospodarka nadal zmierzała w kierunku modelu inteligentnej gospodarki opartej na wiedzy, kreatywności i współpracy różnych sektorów – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Szybkie wsparcie: 600 mln zł na B+R na Mazowszu

Nabór wniosków w nowym konkursie NCBR rozpocznie się już 23 sierpnia i będzie trwał do 23 września. O wsparcie projektów B+R w „Ścieżce dla Mazowsza” będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa, które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. W konkursie będą mogły wziąć udział również konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostki naukowej, przy czym liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. „Ścieżka dla Mazowsza” jest więc w swoich głównych założeniach zbliżona do „Szybkiej Ścieżki”, jednak ocenie będzie podlegać w niej mniej kryteriów, co jest kolejnym udogodnieniem wprowadzonym przez NCBR.

Podejmujemy działania, których celem jest zwiększanie innowacyjności naszej gospodarki i poprawa jakości życia społeczeństwa. Staramy się przy tym nie tylko zapewniać finansowanie nowatorskim projektom, ale zachęcać przedsiębiorców i naukowców do aktywności wszędzie tam, gdzie znajduje się potencjał. Tegoroczne, nowe konkursy NCBR są tego najlepszym przykładem. Będziemy sukcesywnie zwiększać nasze zaangażowanie w tworzenie atrakcyjnych warunków do tworzenia innowacji w obiecujących dziedzinach i branżach
– mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Popularny konkurs, atrakcyjne warunki

NCBR ogłosiło także kolejny konkurs swojego flagowego programu służącego wsparciu innowacyjnych projektów. O dofinansowanie w „Szybkiej Ścieżce”, realizowanej w ramach programu Inteligentny Rozwój (POIR), będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa każdej wielkości (mikro, małe, średnie i duże), konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych. Budżet tego konkursu to 1,1 mld zł.

Atrakcyjna formuła i minimum formalności w konkursie przekładają się na ogromne zainteresowanie „Szybką Ścieżką” tylko w 2018 roku w 5 konkursach tego programu do NCBR wpłynęło ponad 1200 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,5 mld zł. Program jest najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem dofinansowania nowatorskich projektów w kraju.

Jednym z beneficjentów „Szybkiej Ścieżki”, który uzyskał dofinansowanie na realizację projektu na terenie województwa mazowieckiego jest firma Adamed. Uzyskała prawie 26 mln zł na opracowanie kandydatów na leki w terapii zaburzeń psychotycznych i poznawczych w otępieniu.

NCBR wspierając odważne i nowatorskie projekty B+R zarówno Adamedu, jak i innych przedsiębiorstw, wniósł ogromny wkład w zachodzące w polskiej nauce i gospodarce pozytywne zmiany. Polska gospodarka nieprzerwanie przesuwa punkt ciężkości swojego rozwoju na wiedzę, co przyczynia się do zwiększania jej znaczenia na rynkach międzynarodowych. Adamed, dzięki współpracy z NCBR wspierającej naszą działalność R&D, jest dziś strategicznym partnerem polskiej gospodarki – mówi Paweł Roszczyk, członek zarządu Adamedu.

Podczas konferencji w siedzibie Adamedu poświęconej „Ścieżce dla Mazowsza” oraz „Szybkiej Ścieżce” z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina zaprezentowano także inne projekty B+R realizowane w woj. mazowieckim, takie jak:

opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego (pomidora łowickiego) o pożądanych właściwościach przystosowanej do polskich warunków klimatycznych oraz ulepszonej technologii jego uprawy;

stworzenie technologii zbliżeniowych płatności mobilnych przeznaczonej dla sprzedawców, agentów rozliczeniowych, instytucji finansowych i konsumentów dysponujących dowolnym urządzeniem mobilnym;

opracowanie innowacyjnej przetwornicy napięciowej 3kV dla sektora transportu szynowego stanowiącej energooszczędny system zasilania pojazdów;

stworzenie rozwiązania do robotyzacji procesów biznesowych opartych o tekst z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i głębokich sieci neuronowych.

Przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, które chciałyby skorzystać ze wsparcia NCBR w ramach „Szybkiej Ścieżki”, już niebawem będą mogły ubiegać się o dofinansowanie: nabór wniosków
w ogłoszonym właśnie konkursie rozpocznie się 16 września i potrwa do 16 grudnia.

Więcej informacji o konkursach „Szybka Ścieżka” oraz „Ścieżka dla Mazowsza” dostępnych jest na stronie ncbr.gov.pl/szybkasciezka.

NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)