Aktualności
Sprawy nauki
26 Lipca
Dr A. Starosta. Fot. Kaveh Emami
Opublikowano: 2017-07-26

2 mln zł na realizację badań w Centrum ECOTECH COMPLEX

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła trzeci konkurs w programie FIRST TEAM, którego celem jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych. Granty w łącznej wysokości 25,6 mln złotych zdobyło trzynaścioro młodych badaczek i badaczy.

Program wspiera młodych naukowców na kluczowym etapie kariery, kiedy rozpoczynają oni budowanie swojej samodzielności naukowej i pomaga im w podejmowaniu najciekawszych wyzwań badawczych. Na prace badawczo-rozwojowe można otrzymać ok. 2 mln zł na trzy lata. Granty są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jedną z laureatek została dr Agata Starosta, która dzięki grantowi w wysokości blisko 2 mln złotych, będzie realizować projekt w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku (ECOTECH-COMPLEX). Dr Starosta (pracownik Newcastle University) będzie prowadzić badania mające na celu pokazanie zmiennej natury rybosomów bakteryjnych, tzw. wyspecjalizowanych rybosomów. Używając nowoczesnych metod z dziedziny biologii molekularnej, biochemii i biologii strukturalnej zespół Pani Doktor będzie badać aparat translacyjny, a przede wszystkim jego zmiany, w trakcie cyklu życiowego bakterii Bacillus subtilis. Bakteria ta ma niezwykłe właściwości, ponieważ tworzy formy przetrwalnikowe, tzw. spory, które są niezwykle odporne na wszelkie formy dezynfekcji i są w stanie przeżyć bardzo wysokie oraz niskie temperatury, promieniowanie jonizujące czy wpływ silnych chemikaliów.

Badania zespołu kierowanego przez dr Starostę będą ukierunkowane na analizę cyklu życiowego B. subtilis, ze szczególnym uwzględnieniem procesu translacji, a przede wszystkim identyfikacji i roli wyspecjalizowanych rybosomów. Szczególny nacisk zostanie położony na znalezienie czynników, które są niezbędne do funkcjonowania spor, ponieważ może to doprowadzić do opracowania nowych antybiotyków. Badaczka wierzy, że szczegółowe poznanie cyklu życiowego bakterii sporulujących pozwoli na otwarcie nowej drogi do opracowania specyficznych inhibitorów translacji, a tym samym poszerzenie wachlarza antybiotyków, który w ostatnich latach uległ znaczącemu uszczupleniu, ponieważ pojawiły się bakterie oporne na wiele znanych antybiotyków.

Informacja za: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej http://www.fnp.org.pl/znamy-laureatow-trzeciego-konkursu-first-team/

Katarzyna Kozielewicz

Dyskusja (0 komentarzy)