Aktualności
Sprawy nauki
02 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-02

22 projekty dofinansowane w programie „Dialog”

22 projekty na łączną sumę blisko 17 mln zł znalazły się na najnowszej liście beneficjentów programu „Dialog“ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program Dialog” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: doskonałość naukowa, nauka dla innowacyjności oraz humanistyka dla rozwoju. Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki i sferze społeczno-gospodarczej. Program ma wspierać działania zmierzające do wdrażania rozwiązań podwyższających jakość i konkurencyjność badań naukowych, pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką, a także wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych. Granty, o które aplikować mogą jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki oraz konsorcja, opiewają na kwoty od 100 tys. do 2 mln zł.

W tej edycji udzielono wsparcia finansowego 22 przedsięwzięciom. Najwięcej – po cztery – otrzymały uniwersytety: Warszawski i Jagielloński. Najwyższe dofinansowanie, w kwocie blisko 2 mln zł, otrzymało Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na projekt ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”. Jego efektem ma być powstanie instytucji, w której odbywać się będą interdyscyplinarne i międzynarodowe badania nad dziedzictwem kulturowym. Naukowcy będą wykorzystywać najnowocześniejsze metody prac przy równoczesnym czerpaniu z zasobów zgromadzonych przez kilkadziesiąt lat w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

Nową jakością w polskich badaniach nad przeszłością będzie wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), która umożliwi zdalne „zwiedzanie” dwóch nubijskich klasztorów chrześcijańskich w Sudanie o szczególnie wysokiej wartości historycznej i artystycznej – w Dongoli oraz w Ghazali. Działanie to pozwoli także otworzyć humanistykę na współpracę z otoczeniem biznesowym – równocześnie obejmuje angażowanie społeczności lokalnej (pilotażowo mieszkańców el-Ghaddar) w zarządzanie dziedzictwem kulturowym i rozwój gospodarki w regionie. CAŚ UW wykorzysta także gromadzoną przez dziesięciolecia dokumentację archeologiczną, przede wszystkim zasoby wizualne. Powstanie nowoczesne, sprawnie zarządzane repozytorium o szerokim dostępie. Pozwoli to nie tylko na zaprezentowanie zbiorów wizualnych, lecz także na ich wtórne udostępnienie. Przedsięwzięcie potrwa 24 miesiące.

Źródło: UW, UJ

Lista projektów programu  „Dialog” zakwalifikowanych do finansowania

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)