Aktualności
Sprawy nauki
26 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-26

20 maja w Gdyni NKN Forum o kształceniu i ewaluacji

Kształcenie na poziomie wyższym i jego ewaluacja – to główne tematy najbliższej konferencji organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach NKN Forum. Spotkanie odbędzie się 20 maja w Gdyni.

Ustawa 2.0 wprowadza szereg istotnych zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki, dając wspólnotom akademickim przestrzeń decydowania o własnym ustroju, strukturze organizacyjnej oraz mechanizmach zarządzania uczelnią. Powodzenie wprowadzonych reform zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób uczelnie wykorzystają ten szeroki zakres autonomii. W celu omówienia kluczowych elementów i prezentacji możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego, resort nauki organizuje cykl ogólnopolskich debat środowiska akademickiego w ramach NKN Forum. Pierwsza odbyła się 18 lutego w Łodzi i dotyczyła uczelnianych statutów. Przedmiotem kolejnej, 20 marca w Toruniu, były szkoły doktorskie, czyli nowa forma kształcenia doktorantów.

20 maja 2019 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni dojdzie do trzeciej z cyklu debaty, której tematem jest kształcenie na poziomie wyższym. Dyskusja koncentrować się będzie przede wszystkim wokół dwóch kluczowych obszarów: wymagań i szans, jakie przed procesem kształcenia na uczelniach stawiają przepisy Konstytucji dla Nauki oraz problematyce ewaluacji kształcenia w różnych typach uczelni w Polsce.

W programie przewidziano trzy sesje: „Jakość kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego – rozwiązania prawne i organizacyjne”, „Kształcenie interdyscyplinarne, dualne, joint programmes, e-learning szansą dla rozwoju uczelni – teoria czy praktyka” oraz podsumowującą część seminaryjną.

Organizatorzy przyjęli zasadę, że to uczelnie zgłaszają uczestników debaty. Rozesłano już zaproszenia do rektorów uczelni publicznych i niepublicznych z linkiem umożliwiającym zgłoszenie przedstawicieli uczelni. Oprócz przedstawicieli władz i osób odpowiedzialnych za organizację kształcenia, możliwe jest wydelegowanie również reprezentantów studentów. Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej został partnerem debaty.

Patronem medialnym wydarzenia jest „Forum Akademickie”.

Program debaty w Gdyni

  • Kontakt z organizatorami: nknforum@amw.gdynia.pl
  • Sprawy merytoryczne: +48 502 760 252
  • Sprawy organizacyjne: +48 667 235 180 | +48 606 885 499

 

Dyskusja (0 komentarzy)